U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Dobre praktyki
Strona główna > Dobre Praktyki > Opracowanie i wydanie monografii: "Społeczności lokalne na pograniczu"
Tytuł projektu :
Opracowanie i wydanie monografii: "Społeczności lokalne na pograniczu"
Opracowanie i wydanie monografii:
Organizator: Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Ślaskiej
Typ działania: publikacje
Miejscowość: Zabrze
Województwo: śląskie
Termin: Październik 2008
Tryb: cykliczne
Zasięg: lokalny
Cel projektu:

Obserwacja i usystematyzowanie problematyki różnorodnych obszarów kulturowej i społecznej koegzystencji mieszkańców powiatu gorlickiego, głównie gmin Ropa i Uście Gorlickie.

Inspiracja:

Inspirację do wydania monografii stały się badania terenowe prowadze w rejonie pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego przez studentów socjologii i pracowników naukowych Katedry Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

Opis projektu:

Badania społeczności lokalnych na stałe wpisały się do historii i dorobku polskiej i światowej socjologii empirycznej. Nawiązując do tej tradycji autorzy podejmujący badania terenowe w powiecie gorlickim, jako podstawową kategorię badawczą przyjęli społeczność lokalną, a za cel badań powzięli diagnozę społeczności wybranych gmin pod kątem ich możliwości rozwoju, wykorzystania istniejącego kapitału społecznego oraz zagrożeń społecznych jakie w nich występują. Za elementy takiej diagnozy uznali między innymi problem relacji etnicznych w badanych społecznościach, wzory uczestnictwa obywatelskiego wśród liderów społecznych oraz ich rozumienie pojęć etycznych. Do podejmowanych problemów należała także aktywność gmin w planowaniu i wdrażaniu zrównoważonego rozwoju oraz aktywność seniorów w badanej społeczności lokalnej i postawy beneficjentów ośrodka pomocy społecznej. Omawiane problemy mieszczą się w koncepcji kapitału społecznego, na który składają się między innymi: zaufanie pomiędzy mieszkańcami, pozytywne więzi lokalne, partycypacja obywatelska, rozwinięte kanały komunikacji oraz respektowanie normy wzajemnoœci opartej na współpracy lokalnej. Choć prezentowane artykuły nie wyczerpują problematyki kapitału społecznego, to ich tematyka dotyka kwestii, które w badanej społecznoœci lokalnej autorzy uznali za najistotniejsze. Charakterystyka specyfiki społecznoœci lokalnych, wielokulturowych na pograniczu polsko-ukraińsko-słowackim, wymagała od autorów szerokiego uwzględnienia również kontekstu historycznego, w którym te społecznoœci powstawały. Dlatego też w pierwszej części pracy zamieszczone zostały artykuły ukazujące specyfikę społeczno-kulurową Galicji, oraz przybliżające losy dawnych mieszkańców tych ziem, między innymi Łemków i Chasydów. Realizacja badań terenowych w konkretnych ramach terytorialnych nie ograniczała zakresu rozważań, lecz była raczej pretekstem do podejmowania zagadnień szerszych, a w badanej społecznoœci lokalnej występujących. Między innymi kwestii etnicznych: funkcji języka w kształtowaniu tożsamoœci mniejszoœci etnicznych, wpływu Internetu na promowanie kultur etnicznych, ale też koncepcji patriotyzmu i jego dzisiejszych znaczeń. Opracowanie to, choć podejmuje szeroki zakres problemów i oparte jest w większoœci na reprezentatywnych badaniach empirycznych, nie rości sobie prawa do sformułowań rozstrzygających. Zamierzeniem autorów była raczej wstępna analiza podjętych w badaniach problemów, postawienie raczej pytań, niż odpowiedzi i ich prezentacja z intencją dalszych pogłêbionych badań oraz zachęcenia Czytelnika do wspólnego dialogu o społecznoœciach lokalnych na pograniczu.

Źródło finansowania: Dotacja Rektora Politechniki Śląskiej
Partner:
Koordynator: dr Aleksandra Kuzior, adiunkt w Katedrze Stosowanych Nauk Społecznych Politechniki Śląskiej
Telefon: 032 277 73 23
E-mail: aleksandra.kuzior@neostrada.pl
Adres: 41-800 Zabrze, ul Roosevelta 26-28, Polska
www:

Positive-Power