U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Dobre praktyki
Strona główna > Dobre Praktyki > Konkurs literacki "Dlaczego Islandia?"
Tytuł projektu :
Konkurs literacki "Dlaczego Islandia?"
Organizator: Studencki Klub Islandzki Uniwersytetu Warszawskiego, z siedzibą na Wydziale Polonistyki UW
Typ działania: konkursy
Miejscowość: Warszawa
Województwo: mazowieckie
Termin: 2008
Tryb: jednorazowy
Zasięg: krajowy
Cel projektu: Chcemy przyczynić się do pogłębienia dialogu między Polakami a Islandczykami: z jednej strony pragniemy przekonać Islandczyków, że Polacy interesują się ich krajem nie tylko z pobudek materialnych, a z drugiej – lepiej poznać miłośników Islandii.
Inspiracja: Od kilku lat Polacy tłumnie wyjeżdżają na Islandię w poszukiwaniu lepszych zarobków. Wsród „pracowników”, którzy często znają ten kraj powierzchownie, giną prawdziwi „miłośnicy” – ludzie bezinteresownie zainteresowani Islandią. Chcemy do nich dotrzeć.
Opis projektu:

Przedmiot konkursu: prace literackie (eseje i opowiadania), w których ich autorzy odnoszą się do własnego zainteresowania Islandią – jego źródeł, przyczyn, przejawów i funkcji.Regulamin konkursu określa stawiane pracom wymogi formalne, traktowane jako warunki wstępne (Jury ma prawo nie przyjąć do konkursu prac niespełniających warunków konkursu określonych w regulaminie).

Kryteria oceny prac dopuszczonych do konkursu:

- merytoryczny związek pracy z tematem konkursu;

- poprawność faktograficzna w zakresie informacji o Islandii;

- poprawność językowa i stylistyczna;

- szczególne walory pracy, np. poznawcze, artystyczne.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Klubu: www.uw.islandia.pl

Adresaci: wszystkie osoby zainteresowane Islandią (z wyłączeniem osób poniżej 13. roku życia oraz członków Komitetu Organizacyjnego i Jury)Jury: zaproszeni pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego i przedstawiciele Studenckiego Klubu Islandzkiego

Kalendarium projektu:

4-20 marca 2008 r. – przygotowanie konkursu od strony merytorycznej i organizacyjnej

21 marca 2008 r. – oficjalne rozpoczęcie i ogłoszenie konkursu;

21 marca – 30 czerwca 2008 r. – działania promocyjne; nadsyłanie prac przez uczestników

30 czerwca 2008 r. – ostateczny termin nadsyłania prac przez uczestników

nie wcześniej niż 1 lipca 2008 r. – nie później niż 30 września 2008 r. – ocena nadesłanych prac i podjęcie decyzji o wynikach konkursu przez Jury

30 września 2008 r. – ostateczny termin ogłoszenia wyników i zakończenia konkursu

jesień 2008 r. – wręczenie nagród i wyróżnień zwycięzcom konkursu (nagrodami w konkursie będą nagrody rzeczowe związane z Islandią; zgodnie z regulaminem Jury może jednak odstąpić od przyznania nagród)

W ramach ewaluacji projektu nie wykluczamy publikacji wybranych lub wszystkich prac, zorganizowania konferencji naukowej z udziałem autorów prac oraz wykorzystania prac w celach naukowych przez pracowników i studentów UW.

Źródło finansowania: środki przyznane Klubowi na działalność w roku 2008 przez władze dziekańskie Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Partner: -
Koordynator: Łukasz Bukowiecki, prezes Studenckiego Klubu Islandzkiego
Telefon: 604-955-736
E-mail: buko6@wp.pl
Adres: Instytut Kultury Polskiej UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, Polska
www: www.uw.islandia.pl

Positive-Power