U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Dobre praktyki
Tytuł projektu :
4 FOR 4
Organizator: FUNDACJA TURLEJA
Typ działania: wystawy
Miejscowość: Kraków
Województwo: małopolskie
Termin: 2006
Tryb: jednorazowe
Zasięg: międzynarodowe
Cel projektu:

Inicjowanie i podtrzymywanie więzi miedzy środowiskami artystycznymi, żyjącymi i tworzącymi w bezpośrednim sąsiedztwie, które łączy nie tylko wspólna słowiańska tradycja, ale i podobieństwa mentalne.

Inspiracja:

Konkluzja, że w dobie digitalizacji medium fotograficznego, dewaluującej jego artystyczną wartość, to w fotografii klasycznej - punkcie wyjścia działań na polu kultury wizualnej, odnaleźć można cenne dokonania artystyczne.

Opis projektu:

4 DLA 4 to międzynarodowy projekt fotograficzny, którego koncepcja opiera się na inicjowaniu i podtrzymywaniu więzi miedzy środowiskami artystycznymi, żyjącymi i tworzącymi w swoim bezpośrednim sąsiedztwie. Środowiska te łączy nie tylko wspólna słowiańska tradycja, przynależność do kręgu kultury austrowęgierskiej, doświadczenie zamknięcia w bloku komunistycznym. Łączą je podobieństwa mentalne, czytelny i rozpoznawalny w świecie sposób postrzegania i rejestracji rzeczywistości.

 

Projekt 4 DLA 4 kontynuuje wspólne tradycje fotograficznej współpracy miedzy artystami państw grupy wyszehradzkiej. Podkreśla i umacnia silne związki fotografii polskiej z fotografia czeską, słowacką i węgierską. Fotografia w tej części Europy ma wspaniałe długoletnie tradycje i reprezentuje najwyższą artystyczną jakość. To w praskiej akademii filmowej FAMU wykształciło się i nadal kształci wielu znakomitych artystów, to w Bratysławie już od ponad piętnastu lat co roku odbywa się jeden z najciekawszych festiwali fotografii, w którym Polska ma swoje stałe miejsce. Artyści z czterech krajów, przedstawiciele nurtu fotografii kreacyjnej prezentują swój artystyczny dorobek dla widzów czterech państw sąsiedzkich. To pewnego rodzaju artystyczny pomost między tymi krajami, a dla nich samych szansa na tak potrzebną każdemu twórcy konfrontacje, porównania, wymianę poglądów, inspiracje czy wreszcie możliwość obcowania z młodymi.

 

Rdzeń projektu 4 DLA 4 stanowią wystawy autorskie i zbiorowe najbardziej znanych twórców fotografii artystycznej: Grzegorza Przyborka, Piotra Komorowskiego, Pawła Żaka, Miro Švolika, Pavla Pechy, Robo Kočana, Pavla Baňki, Václava Jiraska, Michaeli Brachtolovej, Jenő Detvaya, Enikő Gábor, a także spotkania, happeningi i warsztaty.

 

Punktem wyjściowym stała się konkluzja, że w dobie powszechności kultury obrazkowej i digitalizacji medium fotograficznego, dewaluującej jego artystyczną wartość, to w dziedzinie fotografii klasycznej, będącej źródłem i punktem wyjścia wszelkich działań na polu kultury wizualnej odnaleźć można najcenniejsze i najoryginalniejsze dokonania artystyczne. Uważamy, że twórczość przedstawicieli tego nurtu doceniana jedynie w krajach ich pochodzenia, a wcale lub nie dość dobrze w państwach sąsiedzkich jest niezaprzeczalnie tak wartościowa, że godna prezentowania i promocji, szczególnie na fali zauważalnego powrotu zainteresowania młodych twórców fotografią klasyczną.

Źródło finansowania: Fundusz Wyszechradzki, środki własne
Partner: BOLT Photo Gallery of Contemporary Arts, Central European House of Photography, Fiducia, Czech Centres
Koordynator: Olga Marcinkiewicz, Dyrektor Artystyczny
Telefon:
E-mail: oam@artbus.net
Adres: Fundacja Turleja, Kazimierza Wielkiego 142, Kraków 30 - 082
www: www.444.art.pl

Positive-Power