U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Dobre praktyki
Strona główna > Dobre Praktyki > Wspólna przeszłość - Wspólna przyszłość
Tytuł projektu :
Wspólna przeszłość - Wspólna przyszłość
Wspólna przeszłość - Wspólna przyszłość
Organizator: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
Typ działania: warsztaty
Miejscowość: cała Polska
Województwo: cała Polska
Termin: 2008
Tryb: cykliczne
Zasięg: międzynarodowy
Cel projektu: Głównym celem jest przygotowanie uczniów do doceniania różnorodności kulturowej. Działania młodych przywrócą pamięci dowody współistnienia wyznań, grup narodowych i etnicznych i umożliwią nawiązanie dialogu przedstawicieli różnych kultur.
Inspiracja: Projekt powstał w oparciu o doświadczenia prowadzonego od sześciu lat programu „Ślady przeszłości”. Wiele działań szkolnych zespołów dotyczy odkrywania i ochrony obiektów i zabytków kultury niematerialnej stworzonej przez Żydów, Litwinów, Niemców czy Łotyszy.
Opis projektu: W ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego chcemy zachęcić i przygotować młodzież do odkrywania i promowania wielokulturowego dziedzictwa Polski. Nasz program działania wykorzystuje sieć współpracujących z CEO szkół, nauczycieli i uczniowskich grup, jak również doświadczenia innych instytucji polskich i europejskich, zajmujących się ochroną dziedzictwa oraz budowaniem dialogu między kulturami. Dzięki współpracy ze szkołami z innych państw Unii Europejskiej i Ukrainy młodzi ludzie zyskają poczucie, że polskie dziedzictwo kulturowe współtworzy bogactwo kultury Środkowej Europy i całej Europy.
Realizując projekty uczniowie będą badać swoje okolice, szukać w nich śladów wielokulturowego dziedzictwa, często zapomnianego lub odrzucanego przez starszych członków społeczności lokalnych. Poznają historię miejscowości i regionu, podejmą działania przywracające zbiorowej pamięci dowody współistnienia wyznań, grup narodowych i etnicznych. Poszukają także ich współczesnych przedstawicieli i nawiążą z nimi kontakt. Będą budować dialog przedstawicieli różnych kultur - przez kontakty z organizacjami skupiającymi mniejszości oraz kontakty ze młodymi ludźmi z Niemiec, Czech, Ukrainy, Litwy i Izraela.
Projekt adresowany jest do uczniów (wiek 12-18 lat) i nauczycieli z tych regionów, w których wielokulturowość jest szczególnie wyrazista, takich jak: Dolny Śląsk (pogranicze polsko-niemieckie), Lubelszczyzna (pogranicze polsko-ukraińskie, kultura żydowska), Podlasie (pogranicze polsko-białoruskie, kultura żydowska), Suwalszczyzna (pogranicze polsko-litewskie), Mazury (ślady niemieckie, ukraińskie, litewskie) i Podkarpacie (pogranicze polsko-ukraińskie, kultura Łemków). Może być jednak realizowany na terenie całej Polski.
W ramach projektu powstanie strona internetowa, umożliwiająca szkołom z Polski i krajów partnerskich nawiązanie współpracy. Odbędą się szkolenia dla regionalnych koordynatorów i nauczycieli wspierających uczniów, warsztaty dla uczniów realizujących międzykulturowe projekty uczniowskie. Regionalne prezentacje projektów uczniowskich, ogólnopolska konferencja przybliżająca działania w ramach projektu, ogólnopolski konkurs na reklamę społeczną – mają zwiększyć zasięg i promocję idei ERDM.
Źródło finansowania: Projekt realizowany w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, środki własne
Partner: Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, Polska
Koordynator: Marianna Hajdukiewicz - koordynator programów edukacyjnych
Telefon: +48 22 622 00 89
E-mail: marianna@ceo.org.pl
Adres: ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa, Polska
www: www.ceo.org.pl/slady; www.education-for-the-future.eu

Positive-Power