U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Dobre praktyki
Strona główna > Dobre Praktyki > IV Festiwal Kultur Świata Okno na Świat
Tytuł projektu :
IV Festiwal Kultur Świata Okno na Świat
IV Festiwal Kultur Świata Okno na Świat
Organizator: Nadbałtyckie Centrum Kultury
Typ działania: koncerty
Miejscowość: Gdańsk
Województwo: pomorskie
Termin: Wrzesień 2008
Tryb: cykliczne
Zasięg: krajowy
Cel projektu: Festiwal „Okno na świat” – poprzez odniesienie do twórczości „emigrantów” zamieszkujących różne kraje Europy i świata – ma na celu zwiększenie kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej.
Inspiracja: Idea Festiwalu wyrasta z przekonania, że Polska jest domem wszystkich ludzi. Głównym założeniem jest prezentacja najciekawszych produkcji artystycznych, których autorami lub współautorami są twórcy żyjący z dala od swych ojczyzn, w ojczyznach „adoptowanych”.
Opis projektu: Festiwal we wrześniu 2008 roku będzie podzielony na następujące tematyczne dni:
- dzień azjatycki (pokaz strojów inspirowanych dalekim wschodem, parady, orientalne sztuki walki, warsztaty tańca);
- dzień z muzyką ukraińską, klezmerską i bałkańską;
- dzień plenerowy wypełniony koncertami zespołów, w skład których wchodzą przedstawiciele odmiennych kultur, m.in. europejskiej, amerykańskiej i afrykańskiej
- dzień parateatralny, podczas którego zaprezentujemy ciekawe spektakle dotyczące zagadnienia multikulturowości.
Każdy dzień Festiwalu, dzięki różnorodności biorących w nim udział artystów, będzie dowodem na to, że zaproponowane przez nas wyraziste nurty muzyczne inspirują twórców niezależnie od ich korzeni. Zależy nam, aby Festiwal stał się żywym, radosnym symbolem przemieszania kultur, stylów, języków, instrumentów – symbolem, który określi Gdańsk jako przyjazne twórcom miejsce spod znaku multikulturowości.
W celu poszerzenia przesłania naszego wydarzenia o aspekt edukacyjny, zapraszamy na festiwal wykonawców, którzy są również sprawdzonymi dydaktykami. Rozbudowany program festiwalu dopełniać będą warsztaty śpiewu, tańca oraz gry na egzotycznych instrumentach. Zaproszeni artyści będą pracować z grupami podzielonymi wiekowo – od dzieci w wieku szkolnym, poprzez młodzież, do ludzi dorosłych, a nawet osoby starsze. Warsztaty rozpoczną się dwa dni przed muzyczną częścią festiwalu, a zakończą otwartym pokazem, w którym na widowni zasiądą wszyscy festiwalowi goście.
Ideą naszego festiwalu jest jego maksymalna dostępność: koncert główny plenerowy zostanie zorganizowany w sercu Głównego Miasta, koncerty oraz występy w trzy pozostałe dni odbywać się będą w kościele św. Jana, a warsztaty na Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego, czyli w siedzibie Nadbałtyckiego Centrum Kultury. Każdego wieczoru, po części koncertowej, w okolicznych gdańskich klubach odbywać się będą mini-koncerty, stanowiące przedłużenie „oficjalnych” imprez. Muzykę na żywo wykonywać będzie codziennie inny zespół biorący udział w naszym festiwalu, publiczność będzie miała okazję spotkać się z zespołami, porozmawiać z nimi, wspólnie potańczyć.
Chcemy również w ramach naszego festiwalu dać możliwość zaprezentowania się organizacjom i grupom nieformalnym, które propagują w Polsce i za granicą idee równości, tolerancji i wielokulturowości. Stworzymy swego rodzaju miasteczko festiwalowe, w którym poszczególne organizacje i inicjatywy będą miały swoje “stoiska”, a publiczność festiwalowa będzie mogła porozmawiać z ich członkami, dowiedzieć się więcej o realizowanych przez nich projektach. Nasza inicjatywa będzie pozbawioną ducha konkurencji akcją promocyjną dla wielu ciekawych przedsięwzięć i szansą na prezentację zjawisk, które mają ambicje wpłynąć na pozytywną zmianę naszego społeczeństwa. Z propozycją zaprezentowania się w festiwalowym miasteczku zwrócimy się do organizacji i instytucji z regionu, całego kraju, a także z krajów ościennych – szczególnie Ukrainy, Białorusi, Litwy i Niemiec.
Otwartość na inne, „obce” kultury – nawet jeśli mieszka się w kraju, w którym nie stykamy się z nimi zbyt często – zawsze wpływa pozytywnie na ludzi. Jest czynnikiem usprawniającym wzajemną komunikację między członkami różnych, ale też tych samych grup społecznych. Pomaga wyzbyć się krytycyzmu wobec odmienności wyrażanej nie tylko kolorem skóry czy charakterystycznymi atrybutami przynależności etnicznej i kulturowej, ale również po prostu innym, oryginalnym ubiorem, tatuażem, wyglądem fizycznym czy stopniem niepełnosprawności. Wierzymy, że cztery festiwalowe dni obcowania z wielonarodowym, wielobarwnym i multikulturowym tłumem, w radosny sposób „manifestującym” swoją odmienność, przyczyni się do jej zaakceptowania przez naszą lokalną społeczność, nieprzywykłą na co dzień do takiego natężenia multikulturowości.
Wśród artystów spodziewamy się około 45 osób z Unii Europejskiej, 20 osób spoza Unii.
Źródło finansowania: Projekt realizowany w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, sponsorzy, środki własne
Partner: -
Koordynator: Natalia Cyrzan, specjalista ds. kreacji i współpracy z zagranicą
Telefon: +48 58 326 10 11
E-mail: natalia.cyrzan@nck.org.pl
Adres: ul. Korzenna 33/35, 80-851 Gdańsk, Polska
www: www.oknonaswiat.org, www.nck.org.pl

Positive-Power