U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Dobre praktyki
Strona główna > Dobre Praktyki > Poza tolerancję - postawy młodzieży wobec odmienności kulturowej...
Tytuł projektu :
Poza tolerancję - postawy młodzieży wobec odmienności kulturowej...
Poza tolerancję - postawy młodzieży wobec odmienności kulturowej...
Organizator: Województwo Podlaskie
Typ działania: projekty badawcze
Miejscowość: Białystok
Województwo: podlaskie
Termin: 2008
Tryb: jednorazowe
Zasięg: krajowy
Cel projektu: Celem jest diagnoza postaw, szczególnie młodych ludzi, wobec odmienności kulturowej oraz wskazanie jej pozytywnej roli. Zadaniem jest również animowanie działań, dzięki którym dziedzictwo kulturowe Polaków, Litwinów, Białorusinów i Ukraińców stanie znaczącym i rozpoznawalnym dziedzictwem europejskim.
Inspiracja:

Inspiracją jest postępująca integracja Europy, duża mobilność mieszkańców a jednocześnie zróżnicowanie narodowe, etniczne i wyznaniowe samych mieszkańców województwa. Powoduje to niezrozumienie „innego” i niepewność, co w konsekwencji często rodzi agresję.

Opis projektu:

Projekt badawczy, który realizowany będzie w terminie od marca 2008 r. do stycznia 2009 r. Grupę badanych stanowić będzie ok. 500 młodych ludzi w wieku 19 – 24 lata, kontynuujących naukę po egzaminie dojrzałości, tworzących środowiska opiniotwórcze. Miejscem realizacji będzie teren województwa podlaskiego, ze szczególnym uwzględnieniem jego zróżnicowania kulturowego.

 
Efekty diagnozy postaw wobec odmienności kulturowych będą stanowiły podstawę do formułowania propozycji zmian w zakresie polityki społecznej, zwłaszcza w sferze edukacji i kultury. Będą one zaprezentowane w publikacji, stanowiącej zwieńczenie działania badawczego oraz podczas konferencji metodycznej zaplanowanej na koniec prezentowanego projektu. Końcowym etapem będzie próba – podczas konferencji - zainicjowania działalności zespołów przygotowujących programy działań zmierzających do aplikacji wyników badań w rzeczywistości społecznej. Zarejestrowane zostaną pomysły dotyczące praktycznych działań prowadzących do przekształcania postaw zamkniętych ku postawom otwartym, związanym z postrzeganiem różnicy kulturowej jako szansy w rozwoju własnej kulturowej grupy odniesienia.

 

Wyniki badania można pobrać na tej stronie.


Projekt jest wstępem do szerzej zakrojonych działań w trzech sąsiadujących krajach: Polsce, Białorusi i Ukrainie.

Źródło finansowania: Projekt realizowany w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, środki własne
Partner: ERESTE Sp. zo.o., Spotkania - Stowarzyszenie dla Edukacji i Kultury
Koordynator: Maria Szyszko, inspektor
Telefon: +48 85 749 75 37
E-mail: maria.szyszko@umwp-podlasie.pl
Adres: ul.Kard.S.Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok, Polska
www: -

Positive-Power