U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Dobre praktyki
Strona główna > Dobre Praktyki > Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego - ku europejskim tradycjom wspólnotowości
Tytuł projektu :
Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego - ku europejskim tradycjom wspólnotowości
Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego - ku europejskim tradycjom wspólnotowości
Organizator: Fundacja Pogranicze
Typ działania: projekty badawcze
Miejscowość: Sejny
Województwo: podlaskie
Termin: Listopad 2008
Tryb: jednorazowe
Zasięg: międzynarodowy
Cel projektu: Celem publikacji Księgi jest wszechstronna i nowoczesna prezentacja historycznego fenomenu Wielkiego Księstwa Litewskiego, a na jego przykładzie bogatego dziedzictwa wielokulturowości jagiellońskiej Rzeczpospolitej.
Inspiracja: To inicjatywa podjęta przez Fundację Pogranicze w odzewie na postulat stworzenia takiej Księgi wyrażony przez Czesława Miłosza, Tomasa Venclovę i Andrzeja Strumiłłę, którzy piszą w liście intencyjnym o tym, iż są „powodowani obowiązkiem wobec przodków”.
Opis projektu: Projektem jest publikacja w czterech językach: w języku białoruskim, litewskim, polskim oraz angielskim, prezentująca dorobek powstałego przed wiekami na ogromnym terytorium Europy Wschodniej państwa: Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Stało się ono miejscem pionierskiej próby współistnienia narodów, kultur i religii na zasadzie równości i tolerancji.
Publikacja zawierać będzie prace historyków oraz bogatą ikonografię historyczną. Do współpracy zaproszeni zostali wybitni uczeni, historycy, pisarze i artyści z Polski, Litwy i Białorusi, zainteresowani w swej pracy naukowej i artystycznej fenomenem Wielkiego Księstwa Litewskiego.
Istotne było wypracowanie koncepcji oraz zawartości merytorycznej księgi. W tym celu odbyły się dwie sesje robocze nad koncepcją merytoryczną i artystyczną Księgi: w maju 2006 roku w Sejnach oraz w sierpniu 2006 roku w Szetejniach na Litwie, w miejscu urodzenia Czesława Miłosza. Zaowocowały one stworzeniem zakresu tematycznego przyszłej publikacji, na którą złożą się niepublikowane dotychczas eseje autorstwa biorących udział w debacie oraz bogaty materiał ilustracyjny. Kształt merytoryczny księgi, jak ustalono, podporządkowany zostanie tezie o prekursorskiej roli Wielkiego Księstwa Litewskiego dla tradycji zjednoczeniowych i uniwersalistycznych Europy.
Źródło finansowania: Projekt finansowany w ramach Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, środki własne
Partner: Instytut Witolda Wielkiego, Kowno, Litwa
Koordynator: Małgorzata Czyżewska
Telefon: +48 87 565 03 69
E-mail: teatr@pogranicze.sejny.pl
Adres: ul. Kosciuszki 71, 16-400 Suwałki
www: www.pogranicze.sejny.pl

Positive-Power