U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Dobre praktyki
Strona główna > Dobre Praktyki > Opracowanie i wydanie monografii pt. Różnorodność religijna, etniczna i kulturowa Zelowa
Tytuł projektu :
Opracowanie i wydanie monografii pt. Różnorodność religijna, etniczna i kulturowa Zelowa
Opracowanie i wydanie monografii pt. Różnorodność religijna, etniczna i kulturowa Zelowa
Organizator: Gmina Zelów - Urząd Miejski w Zelowie
Typ działania: publikacje
Miejscowość: Zelów
Województwo: łódzkie
Termin: Marzec 2008
Tryb: jednorazowe
Zasięg: miedzynarodowy
Cel projektu:

Ukazanie społeczeństwu bogactwa wielokulturowości. Przekonanie społeczeństwa, iż przenikanie wielu kultur wzbogaca, sprzyja wzajemnemu zrozumieniu i współdziałaniu. Kształtowanie społeczeństwa otwartego na różnorodność i zrozumienie wielokulturowości.

Inspiracja:

Zelów to przykład współistnienia i wzajemnego przenikania się wielu kultur i religii. Monografia ma przyczynić się do rozwoju prowadzonego już dialogu wielokulturowego, który pozwoli na dalszą zgodną egzystencję mieszkańców mających różne korzenie kulturowe.

Opis projektu:

W ramach projektu gmina zakłada opracowanie i wydanie monografii pt. „Różnorodność religijna, etniczna i kulturowa Zelowa”. Monografia zostanie wydana w twardej okładce. Zawierać będzie 150 stron tekstu i 30 stron kolorowych i czarno-białych zdjęć, w formacie B5 (24cm x 17 cm), w nakładzie 800 egz.
Monografia zawierać będzie opisy oraz kolorowe i czarno białe zdjęcia zarówno dokumentów historycznych, jak i postaci oraz obiektów o wartości historycznej, krajoznawczej i kulturowej, a także zdjęcia lotnicze.
Nad opracowaniem i redakcją monografii będzie pracował zespół, pod redakcją koordynatora projektu. Zbierze on materiały źródłowe, archiwalne, opracowania, przeprowadzi badania i dokona analizy i oceny tych materiałów tak, aby móc je przedstawić w następujących działach:

 
Rozdział I: Uwarunkowania geopolityczne rozwoju Zelowa


1. Położenie geograficzne i pierwsze wzmianki historyczne
2. Zelów osadą Braci Czeskich
3. Dzieje Zelowa na tle przemian politycznych


Rozdział II: Przemiany w strukturze demograficznej Zelowa


1. Charakterystyka narodowościowa: Polacy, Czesi, Żydzi, Niemcy
2. Społeczności religijno-wyznaniowe:
2.1. Kościół rzymskokatolicki
2.2. Kościół ewangelicko-reformowany
2.3. Kościół ewangelicko-augsburski
2.4. Zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów
2.5. Wyznawcy judaizmu
2.6. Wolny Kościół ewangelicko-reformowany
2.7. Badacze Pisma Świętego - Świadkowie Jehowy

 
Rozdział III: Dzieje społeczno-gospodarcze

 
1 Przemiany gospodarcze
2. Szkolnictwo i oświata
3. Życie kulturalno-obyczajowe


Monografia będzie ważnym dokumentem historiograficznym, niezastąpioną syntezą minionej epoki, ukazującą różnorodność religijną i kulturową gminy Zelów. Dzięki zawartym treściom będzie można pokazać jak kształtował się dialog międzykulturowy w centrum Europy.

 
Odbiorcami projektu będą mieszkańcy i turyści, młodzi ludzie, reprezentujący różne kultury, religie oraz mniejszości narodowe i etniczne zarówno Zelowa, jak i całego kraju, a także państw UE oraz Ukrainy.

Źródło finansowania: Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego, środki własne
Partner: Narodowe Centrum Kultury, Dom Kultury w Zelowie (Polska), Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Zelów (Polska), Muzeum w Zelowie - Ośrodek Dokumentacji Dziejów Braci Czeskich (Polska), Stowarzyszenie Do
Koordynator: Małgorzata Gajda, referent ds. promocji i turystyki
Telefon: 044/ 635 15 44
E-mail: pi@zelow.pl
Adres: ul. Żeromskiego 28, 97-425 Zelów, Polska
www:

Positive-Power