U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Dobre praktyki
Strona główna > Dobre Praktyki > Spotkajmy się - inny nie znaczy obcy. Warsztaty i szkolenia dla młodzieży
Tytuł projektu :
Spotkajmy się - inny nie znaczy obcy. Warsztaty i szkolenia dla młodzieży
Spotkajmy się - inny nie znaczy obcy. Warsztaty i szkolenia dla młodzieży
Organizator: Miasto Lublin
Typ działania: warsztaty
Miejscowość: Lublin
Województwo: lubelskie
Termin: Kwiecień 2008
Tryb: jednorazowy
Zasięg:
Cel projektu: Celem projektu jest ukazanie lokalnych kontekstów wielokulturowości polsko - ukraińskiego pogranicza, przeprowadzenie wspólnych, twórczych spotkań młodzieży, pochodzącej z różnych kręgów kulturowych, sprzyjających lepszemu wzajemnemu poznaniu się.
Inspiracja: Lublin jest bramą na Wschód, miastem, w którym spotykają się kultury Wschodu i Zachodu, gdzie łączą się tradycje, religie i obyczaje kilku narodów europejskich. To miasto, w którym tkwi bogaty potencjał historyczny.
Opis projektu:

Wszystkie przedsięwzięcia w ramach warsztatów realizowane będą wspólnie z podmiotami zaangażowanymi: Centrum Kultury w Lublinie, Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” w Lublinie, Towarzystwem Ukraińskim w Lublinie. Warsztaty, wystawy oraz efekty dokonań uczestników warsztatów będą prezentowane w ramach imprez kulturalnych: Wakacyjne Warsztaty Literackie (Centrum Kultury w Lublinie), Spotkania "Duchowość Pogranicza" (ACK UMCS „Chatka Żaka), Międzynarodowa Szkoła Muzyki Tradycyjnej (Fundacja "Muzyka Kresów"), Praktyki teatralne – sesje warsztatowe (Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”)
Projekt będzie na każdym etapie realizacji dokumentowany przez młodzież (nagranie amatorskie na kamerę), efektem dokumentacji będzie zapis na DVD rozsyłany do innych ośrodków w Europie podejmujących problematykę dialogu międzykulturowego. Liczymy na nawiązanie współpracy i kontynuowanie podobnych przedsięwzięć z partnerami z krajów UE.
Do prowadzenia warsztatów zaprosiliśmy cenione instytucje oraz najwybitniejszych twórców Lublina, znanych w całej Polsce i poza granicami:
- Fundację ”Muzyka Kresów” Lublin;
- Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”;
- Andrzeja Koziarę – wybitnego fotografika;
- Jarosława Koziarę – artystę, performera, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie;
- Ewę Grochowską – znawcę literatury żydowskiej, doktorantkę UMCS, pracownika Ośrodka Brama Grodzka – Teatr NN.
Poza lubelskimi artystami do projektu zaprosiliśmy:
- Bożenę Szreder (Fundacja „Pogranicze”) - miłośnika kultury cygańskiej;
- dr Tadeusza Karabowicza – wykładowcę literatury ukraińskiej;
- Mirosława Trochanowskiego – jednego z najwybitniejszych pisarzy ikon młodego pokolenia, twórcy Pracowni Ikonograficznej pw. Świętego Maksyma Gorlickiego.
W ramach projektu zorganizowane będą następujące warsztaty:
1. Warsztaty śpiewu tradycyjnego w ramach Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej połączone z badaniami terenowymi oraz zapisem polskiego i ukraińskiego folkloru muzycznego (prowadzący: Fundacja ”Muzyka Kresów” Lublin, termin: kwiecień - listopad 2008)
2. Akademia Teatralna w ramach działań: Praktyki teatralne – sesje warsztatowe (prowadzący: Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice, termin: październik 2008)
3. Warsztaty Artystyczne – performance „Pogańskie korzenie wschodniego pogranicza” w ramach spotkań „Duchowość Pogranicza” (prowadzący: Jarosław Koziara, termin: wrzesień - listopad 2008).
4. Warsztaty Literackie „Zaczarowany świat bajek, baśni i legend” – baśnie cygańskie, ukraińskie i żydowskie, w ramach Wakacyjnych Warsztatów Literackich (prowadzący: Ewa Grochowska, Bożena Szreder, Tadeusz Karabowicz, termin: lipiec 2008).
5. Warsztaty Pisania Ikon poprzedzone wykładem „Ikona w prawosławiu” w ramach spotkań „Duchowość Pogranicza” (prowadzący: Mirosław Trochanowski, termin: listopad 2008)
6. Warsztaty Fotograficzne – „Śladami przodków. Miejsca i ludzie – dawni mieszkańcy Lublina i Lubelszczyzny” w ramach spotkań „Duchowość Pogranicza” (prowadzący: Andrzej Koziara, termin: wrzesień 2008).
7. Warsztaty i wystawa przedmiotów sztuki sakralnej w ramach spotkań „Duchowość Pogranicza” (prowadzący: ludowi twórcy z Huculszczyzny i Lubelszczyzny, termin: wrzesień - listopad 2008).
Dodatkowo w ramach wprowadzenia do Projektu zostanie zrealizowany krótki film, który w sposób artystyczny będzie prezentował wielokulturowość Lublina. Film wyreżyseruje Grzegorz Linkowski - znany i ceniony dokumentalista.

Źródło finansowania: projekt współfinansowany w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Miedzykulturowego, środki własne
Partner: Narodowe Centrum Kultury, Centrum Kultury w Lublinie, Akademickie Centrum Kultury Chatka Żaka w Lublinie, Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie
Koordynator: Ewelina Graban
Telefon: (081) 466 28 26
E-mail: egraban@lublin.eu
Adres: Pl. Łokietka 1, 20-109 Lublin, Polska
www: www.um.lublin.pl

Positive-Power