U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Strona główna > Podsumowanie obchodów Roku Dialogu w Polsce
Konferencja podsumowująca obchody Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego

W dniach 19 – 20 lutego 2009r. w hotelu Bristol w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Narodowe Centrum Kultury konferencja zamykająca obchody Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (ERDM) w Polsce. W trakcie spotkania podsumowano osiągnięcia Roku Dialogu. Uroczystości towarzyszyła także ceremonia wręczenia nagród w konkursie na interpretację słów księdza Józefa Tischnera, które stanowiły motto obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Polsce: „Dialog to budowanie wzajemności”.

W konferencji podsumowującej obchody Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego udział wzięli przedstawiciele świata kultury, nauki i sztuki, reprezentanci organizacji pozarządowych, animatorzy kultury oraz praktycy i teoretycy dialogu międzykulturowego. Wydarzenie stanowiło szansę na podsumowanie działań i projektów zrealizowanych w ramach ERDM i podjęcie dyskusji na temat wyzwań edukacji międzykulturowej, możliwości kształtowania postaw dialogu oraz obecności dialogu międzykulturowego w programach europejskich i międzynarodowych. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. dr hab. Magdalena Środa i dr Krystyna Starczewska oraz Ambasadorowie ERDM – Adam Michnik, dr. Piotr M.A. Cywiński, dyrektor Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, Janusz Witt, współzałożyciel wrocławskiej fundacji „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań”, Krzysztof Czyżewski, założyciel Ośrodka „Pogranicze” w Sejnach, prof. Leon Tarasewicz. Oprócz uczestnictwa w panelach dyskusyjnych goście konferencji mieli także okazję zapoznać się z wystawą prezentującą projekty zrealizowane przez organizacje pozarządowe i instytucje kultury w ramach obchodów Roku Dialogu w Polsce.

Dwudniowej konferencji towarzyszył wieczór autorski „Barwy i odcienie wielokulturowości”, który odbył się 19 lutego 2009r. w kawiarni Czuły Barbarzyńca. Spotkanie, które poprowadził prof. Wojciech Burszta poświęcone było promocji publikacji związanych z Rokiem Dialogu: „Księgi Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ku europejskim tradycjom wspólnotowości”, monografii „Różnorodność religijna, etniczna i kulturowa Zelowa”, wydawnictwom popularyzującym galerię judaików w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz publikacji „Transkultura – Sztuka a płynna rzeczywistość XXI wieku”.

Młodzież wobec odmienności kulturowej


Podczas konferencji podsumowującej obchody Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Polsce dr Bartłomiej Walczak i Tomasz Kasprzak przedstawili wyniki zrealizowanego w ramach ERDM badania pod hasłem „Diagnoza postaw młodzieży województwa podlaskiego wobec odmienności kulturowej”.

Jak wskazują autorzy przeprowadzonego w województwie podlaskim badania, młodzież z tego regionu nie różni się niczym szczególnym od innych młodych Polaków, jednak obecnie jako niemal jedyna w całym kraju ma szansę w życiu codziennym doświadczać kontaktu z różnorodnymi mniejszościami. Na Podlasiu obok polskiej większości żyją Białorusini, Ukraińcy, Litwini, Romowie, Tatarzy i Rosjanie, obok katolików obrządku rzymskiego - prawosławni, grekokatolicy i muzułmanie. Ponadto, tak jak w innych miejscach w Polsce młodzież z województwa podlaskiego ma kontakt z przedstawicielami mniejszości odmiennych niż religijne i etniczne, takich jak mniejszości seksualne czy niepełnosprawni, które również zostały w badaniu uwzględnione.

Wśród badanej młodzieży zauważalny był wysoki poziom deklarowanej tolerancji w stosunku do zamieszkujących Podlasie mniejszości. Jednak porównanie tych deklaracji z wynikami pomiarów dystansu społecznego ankietowanych w stosunku do przedstawicieli owych mniejszości każe autorom „Diagnozy postaw młodzieży (...)” mówić raczej o charakteryzującej młodych Podlasian „tolerancji fasadowej” niż głęboko przeżywanej i uwewnętrznionej akceptacji różnorodności. Badanie wykazało jednak, iż pomimo, że w chwili obecnej dystans do „Innych” jest duży, młodzież ma raczej tendencję do jego zmniejszania niż powiększania. Czynnikami, które okazały się mieć zasadniczy wpływ na redukowanie owego dystansu są doświadczenie bezpośredniego kontaktu z „Innymi” i przynależność lub identyfikowanie się z którąś z mniejszości.

Ciekawą obserwacją płynącą z badania jest odnotowanie bezpośredniego związku postaw młodzieży względem różnorodności z miejscem zamieszkania – wbrew stereotypowym oczekiwaniom najniższy poziom dystansu względem „Innych” zaobserwowano na wsi i w małych miastach (poniżej 20 tys. mieszkańców), największy – w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców.

Badania wykazały także, że niezwykle ważną i pozytywną rolę odgrywa edukacja międzykulturowa prowadzona przez szkoły oraz wychowawców. Jednak pomimo, że młodzież nie pozostaje obojętna na prowadzone obecnie działania edukacyjne i artystyczne dotyczące wielokulturowości, autorzy „Diagnozy postaw młodzieży (...)” wskazują, że w tej dziedzinie nadal jest jeszcze wiele do zrobienia.

„Dialog to budowanie wzajemności” – konkurs na esej o dialogu


W trakcie konferencji zamykającej Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego odbyła się także ceremonia wręczenia nagród w ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury konkursie na esej poświęcony interpretacji słów księdza Józefa Tischnera, które stanowiły motto obchodów ERDM w Polsce: „Dialog to budowanie wzajemności”.

Spośród licznie nadesłanych prac zwycięski esej wyłoniło czteroosobowe jury, w skład którego weszli Ambasadorowie Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego - Krzysztof Czyżewski, Piotr M.A. Cywiński i Janusz Witt - oraz ekspert z Narodowego Centrum Kultury – Magdalena Kopczyńska-Zych. Laureatem konkursu został Krzysztof Usakiewicz, autor eseju pod tytułem „DIALOŻEK O rumuńskich Cyganach, warmińskich ochroniarzach, macedońskim drwalu i pewnym gospodarzu z Chechła”, o którym Krzysztof Czyżewski mówi: >>„DIALOŻEK (...)” znakomicie harmonizuje prostą formą osobistego eseju, minimalizm w podejściu do „wielkiej idei” dialogu, młody wiek autora, dojrzałość w odnajdowaniu ważnego w drobnym i codziennym, oraz niewyszukany a poruszający emocjonalnie styl opowieści. Mozaika różnych postaci, odległych miejsc i odmiennych doświadczeń, które osobno opisane mogłyby ocierać się o banał, została bardzo umiejętnie skomponowana w dynamiczną, wzbogacającą się i jakby muskającą jedynie, a przez to podkreślającą jeszcze wagę pytań autora o swoje dojrzewanie do dialogu - całość.<<. Magdalena Kopczyńska-Zych z Narodowego Centrum Kultury dodaje: >>„DIALOŻEK (...)” to dobra, szczera praca bez niepotrzebnego patosu – pokazująca dialog z perspektywy młodego człowieka, który w swoich podróżach ociera się o istotę Tischnerowskiego dialogowania. <<

Z pięcioma najlepszymi esejami można się zapoznać na stronie: http://dialog2008.pl/index.php?page=art&artid=454  

Materiały i prezentacje

 

Zapraszamy także do zapoznania się z prezentacjami przedstawianymi w ramach konferencji podsumowującej Rok Dialogu:

 

I Panel: badania nt. postaw wobec odmienności kulturowej

  • Sąsiedztwo katolików i prawosławnych, czyli kultura pogranicza (dr J. Straczuk) - zobacz prezentację
  • Wzorce migracji i integracji cudzoziemców w Polsce (dr Agata Górny) - zobacz prezentację
  • Dystans społeczny wobec Innego: przypadek młodzieży Podlasia (dr Bartłomiej Walczak, Tomasz Kasprzak) - zobacz prezentację

II Panel: kształtowanie postaw młodzieży i wyzwania edukacji międzykulturowej

Perspektywy dla dialogu miedzykulturowego w programach europejskich i miedzynarodowych

  • Dialog międzykulturowy w programach "Kultura" i "Europa dla Obywateli" (Aleksandra Zając, Instytut Adama Mickiewicza) - zobacz prezentację
  • Program "Uczesnie się przez całe życie" (dyr. Paweł Poszytek, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) - zobacz prezentację
  • Program "Młodzież w działaniu" (Tomasz Bratek, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji) - zobacz prezentację
  • Sojusz Cywilizacji ONZ (dyr. Marcin Nawrot, MSZ) - zobacz prezentację
  • Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich (Eliza Przetak, MPiPS) - zobacz prezentację

Podsumownie obchodów Roku Dialogu w Polsce

  • Podsumowanie Roku Dialogu w Polsce (Magdalena Kopczyńska-Zych, koordynator ERDM, Narodowe Centrum Kultury) - zobacz prezentację

Zapraszamy także do zapoznania się z opracprezentacją i przewodnikiem po programach dotujacych projekty z zakresu dialogu

Fotoreportaż

 

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z konferencji - zobacz

< powrót | Strona główna
Positive-Power