U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Strona główna > Rozstrzygnięcie przetargu na druk publikacji wydawanych w ramach obchodów ERDM
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na druk publikacji wydawanych w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Polsce o szacunkowej wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp w części zamówienia dotyczącej publikacji „Transkultura: sztuka a płynna rzeczywistość XXI wieku” została wybrana oferta firmy:

Zakład Poligraficzny „POLIMER”
Marek Malawski, Jolanta Malawska
ul. Mieszka I 24
75-132 Koszalin

Zgodnie z kryterium oceny ofert - cena 100% - oferta ta zawiera najniższą cenę, tj. 21.960,- brutto (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4, tj. ze względu na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w części dotyczącej publikacji „Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego”. Kwota przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie tego zamówienia to 86.000,- brutto, a cena najkorzystniejszej oferty to 277.647,60 brutto.

Krzysztof Dudek
Dyrektor
Narodowego Centrum Kultury
< powrót | Strona główna
Positive-Power