U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Strona główna > Centrum Inicjatyw Międzykulturowych
Centrum Inicjatyw Międzykulturowych


Centrum Inicjatyw Międzykulturowych jest stowarzyszeniem podejmującym inicjatywy na rzecz Uchodźców w Polsce. Misją Stowarzyszenia jest wspieranie Uchodźców na drodze do rozwoju i polepszania ich sytuacji, pomaga również w odnalezieniu się w polskich realiach. Przygotowuje do wejścia w polski system szkolnictwa i rynek pracy. Dąży do pogłębiania tolerancji wobec innych kultur i uwrażliwienia polskiego społeczeństwa na sytuację Uchodźców w Polsce.
Stowarzyszenie powstało w 2006 roku przy Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Członkami organizacji byli także studenci i absolwenci innych uczelni i kierunków. Ludzie o rozmaitych doświadczeniach i perspektywach na człowieka, pracujący na rzecz jednej inicjatywy. Stowarzyszenie prowadzi korepetycje, pomagając dzieciom i młodzieży w nauce szkolnej oraz dorosłym w nauce języków. Wolontariusze organizują dzieciom czas poprzez zabawę i naukę w przedszkolach w Ośrodkach dla Uchodźców na Bielanach i Siekierkach. Organizuje także wycieczki dla dzieci poza teren ośrodka, np. na basen, do teatru, muzeum. Udziela pomocy doraźnej mieszkańcom ośrodków, np. w znalezieniu tłumacza niezbędnego przy załatwieniu spraw urzędowych. Organizuje także imprezy przybliżające uchodźcom kulturę polską, a Polakom kultury krajów pochodzenia uchodźców.

Działania w zakresie dialogu międzykulturowego


• Pomoc Cudzoziemcom w aklimatyzacji w nowym otoczeniu oraz we włączeniu się w życie społeczeństwa w Polsce.
• Przygotowanie młodzieży z rodzin uchodźców do wejścia w polski system szkolnictwa i ułatwienie funkcjonowania w jego ramach.
• Ułatwienie Cudzoziemcom zrozumienia polskich realiów i przystosowania do rynku pracy.
• Przełamanie bierności i marazmu Cudzoziemców, dowartościowanie poprzez różne zajęcia oraz pracę na rzecz innych.
• Uwrażliwienie społeczeństwa polskiego, w szczególności studentów na sytuację Uchodźców w Polsce.
• Umożliwienie kontaktów między polską młodzieżą i uchodźcami.
• Pogłębienie w Polsce tolerancji wobec innych kultur.
• Zachęcanie środowisk akademickich do dyskusji na temat sytuacji uchodźców w Polsce.

Programy i projekty

  • Nauka języka polskiego
Ważnym elementem działalności Stowarzyszenia jest prowadzenie lekcji języka polskiego dla osób ubiegających się o status uchodźcy. Podstawowa znajomość języka jest niezbędna w procesie integracji z polskim społeczeństwem. Wolontariusze Stowarzyszenia prowadzą zajęcia na terenie ośrodków dla uchodźców dla kilkuosobowych grup oraz osób indywidualnych w języku rosyjskim, angielskim, francuskim i hiszpańskim. Lekcje zawierają elementy wiedzy o kulturze oraz praktyczne wskazówki dotyczące życia w Polsce. Prowadzone są one w oparciu o autorskie programy wolontariuszy - studentów i absolwentów głównie kierunków filologicznych. Mają na celu również aktywizację beneficjentów.

  • Korepetycje
Wolontariusze Stowarzyszenia pomagają dzieciom w wieku szkolnym w odrabianiu lekcji oraz nadrabianiu zaległości szkolnych wynikających z przerwy w edukacji, różnicach programowych oraz nieznajomości języka polskiego. Korepetycje odbywają się na terenie bielańskiego Ośrodka dla Uchodźców.

  • Przedszkole
W Ośrodku na Bielanach mieszkają głównie wielodzietne rodziny, a więc liczba dzieci jest ogromna. Matki zorganizowały tam miejsce zabaw dla swoich dzieci - tak zwane "przedszkole" mieści się w niewielkiej, skromnie wyposażonej salce. Stowarzyszenie postanowiło skierować wolontariuszy do pomocy w przedszkolu. Podjęli się zadania zorganizowania dzieciom czasu poprzez zabawę i naukę. Podzieleni na dwuosobowe grupy, wolontariusze prowadzą zabawy ruchowe, plastyczne, przy okazji ucząc dzieciaki polskiego. Działają we współpracy z mamami-przedszkolankami.

  • Wycieczki dla dzieci
Oprócz zajęć w świetlicy przedszkolnej Stowarzyszenie organizuje wycieczki poza teren ośrodka. Odwiedzają ciekawe miejsca, dzięki czemu podopieczni nie tylko aktywnie spędzają czas i rozwijają się, ale też poznają miasto, które jest dla nich często zupełnie nowym środowiskiem. Okresem szczególnej aktywności są wakacje. W tym roku m.in. zwiedzano Stare Miasto, dzieci brały udział w imprezach organizowanych przez Ośrodek Kultury Ochota, regularnie chodzą na basen i place zabaw. W najbliższym czasie dzieci odwiedzą salę zabaw Eldorado, Warszawski Ogród Zoologiczny i warszawskie muzea. W wyjściach mogą brać udział również rodzice, dla których jest to bardzo dobra forma aktywizacji.

  • Pomoc doraźna
Wolontariusze i członkowie CIM reagują na bieżące potrzeby mieszkańców ośrodka. W każdej chwili można zwrócić się z prośbą o pomoc w pozyskaniu darów czy też znalezienie tłumacza niezbędnego przy załatwianiu spraw urzędowych, wizyt lekarskich. Członkowie pomagają również w poszukiwaniu mieszkań dla cudzoziemców, którzy musieli opuścić ośrodek.

  • Imprezy kulturalne
Dla ułatwienia adaptacji uchodźcom niezbędna jest zmiana negatywnej postawy społeczeństwa oraz walka z krzywdzącymi ich uprzedzeniami i stereotypami. Stąd pomysł na organizowanie imprez, które przybliżą Polakom specyfikę państw, z których pochodzą cudzoziemcy przebywający w Polsce. Celem Stowarzyszenia jest pokazanie, że uchodźcy przybywając do naszego kraju przywożą ze sobą wielkie bogactwo w postaci kultury. Na jesieni zorganizowano dwie tego typu imprezy. Pierwsza z nich promowała kulturę czeczeńską, natomiast druga kulturę gruzińską. Wydarzenia te są również szansą dla uchodźców na zaprezentowanie tego co mają najcenniejsze, poczucie się kimś wyjątkowym.

  • Centrum wiedzy
Aby podnosić jakość pracy, Stowarzyszenie stara się przekazywać wolontariuszom jak najwięcej wiedzy na temat sytuacji uchodźców, kultur z których się wywodzą, pracy z dziećmi, komunikacji międzykulturowej etc. W tym dziale znajdują się przydatne materiały w formacie elektronicznym.


Kontakt


http://www.cim.org.pl/
< powrót | Strona główna
Positive-Power