U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Strona główna > Otwarta Rzeczpospolita
Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita


„Otwarta Rzeczpospolita", Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii powstało w 1999 r. z potrzeby przeciwdziałania ksenofobicznym i antysemickim uprzedzeniom odżywającym w polskim życiu publicznym.
Podstawowe cele Stowarzyszenia to krzewienie postawy otwartości i poszanowania dla osób i grup o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej lub społecznej oraz przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i innym postawom godzącym w godność człowieka.

Działania w zakresie dialogu międzykulturowego


„Otwarta Rzeczpospolita”:

• inicjuje i wspiera działania edukacyjne zapobiegające powielaniu stereotypów i uprzedzeń wobec „obcych”, uczące poszanowania dla różnic etnicznych, religijnych i światopoglądowych oraz szerzące wiedzę o wieloetnicznych źródłach polskiej kultury;
• dokumentuje przejawy uprzedzeń etnicznych, religijnych i rasowych oraz zwraca na nie uwagę opinii publicznej, władz państwowych, środków masowego przekazu, Kościołów, stowarzyszeń społecznych, naukowych i kulturalnych;
• w przypadkach rozpowszechniania – za pośrednictwem prasy, książek, telewizji lub radia – haseł, idei czy postaw antysemickich i ksenofobicznych, podejmuje działania interwencyjne, także na drodze prawnej;
• dąży do uświadomienia przedstawicielom wymiaru sprawiedliwości i opinii publicznej konieczności przestrzegania przez Polskę międzynarodowych konwencji nakazujących ściganie przejawów rasizmu i ksenofobii;
• propaguje swoje cele i ideały organizując otwarte spotkania, odczyty i dyskusje, inicjując publikacje prasowe i książkowe, a także zamieszczając informacje na własnej stronie internetowej
• wspiera inicjatywy obywatelskie na rzecz tolerancji, współdziała z instytucjami i stowarzyszeniami mającymi podobne cele.

Stowarzyszenie podejmuje następujące działania:
  • debaty
  • spotkania i konferencje
  • oświadczenia i postulaty
  • interwencje prawne
  • publikacje i raporty
  • konkurs prac magisterskich im. J.J.Lipskiego

E-mail: otwarta@otwarta.org
Nr telefonu: (22) 828-11-21
Fax: (22) 828-11-21

http://www.otwarta.org/
< powrót | Strona główna
Positive-Power