U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Strona główna > Stowarzyszenie Jeden Świat
Stowarzyszenie Jeden Świat


Stowarzyszenie Jeden Świat jest organizacją pozarządową, której misją jest promowanie idei pokoju i porozumienia między ludźmi poprzez międzynarodowy i krajowy wolontariat oraz edukację. Członkowie Stowarzyszenia wierzą, iż wszyscy ludzie mogą żyć we wzajemnym poszanowaniu i zrozumieniu, bez uciekania się do przemocy przy rozwiązywaniu konfliktów. Stowarzyszenie rozpoczęło działania w 1992 roku, a formalnie zostało zarejestrowane w 1994 r. Od samego początku działa w ramach międzynarodowej organizacji Service Civil International (SCI) Od 2004 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Działania w zakresie dialogu międzykulturowego

Swoją misję promowania porozumienia i pokoju Stowarzyszenie realizuje poprzez:
  • międzynarodowy wolontariat krótkoterminowy (czyli workcampy);
  • projekty wolontariatu długoterminowego;
  • programy edukacyjne;
  • szkolenia i seminaria;
  • promowanie bezinteresownej pomocy oferowanej drugiemu człowiekowi.

Praca wolontariacka to nie tylko dawanie siebie innym, to także realizowanie własnych zadań, rozwijanie swoich zdolności, poznawanie ludzi żyjących w zupełnie inny sposób, mających inne potrzeby i problemy.

Członkiem Stowarzyszenia może być każda osoba podzielająca powyższe idee.
Obecnie jest około 500 osób na liście członków (zwyczajnych
i wspierających). Wszystkie te osoby określamy mianem
wolontariuszy.

W 2004 roku zostali uhonorowani nagrodą im. Sergio Vieira de Mello w kategorii ORGANIZACJA POZARZĄDOWA za działania w dziedzinie promowania demokracji oraz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur.

Projekty i programy

  • Workcampy


Jedną z form promowania pokoju i zrozumienia między ludźmi różnego pochodzenia są międzynarodowe obozy wolontariackie zwane workcampami. Są to krótkoterminowe projekty, podczas których kilku - kilkunastu wolontariuszy z różnych krajów ma za zadanie wykonanie wspólnie pracy o szczególnym znaczeniu dla społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych. Praca ta ma wspomóc lokalne inicjatywy i przedsięwzięcia, które będą kontynuowane po zakończeniu workcampu.

Więcej informacji o projekcie

  • Wolontariat długoterminowy

Formą promowania pokoju i porozumienia między ludźmi różnego pochodzenia są także projekty wolontariatu długoterminowego (Long Term Volunteering = LTV). Są to projekty trwające od 2 do 12 miesięcy, podczas których kilku - kilkunastu wolontariuszy z różnych krajów ma za zadanie wykonanie wspólnie pracy o szczególnym znaczeniu dla społeczności lokalnej i/lub organizacji pozarządowych i samorządowych.

Więcej informacji o projekcie

  • Programy edukacyjne


Ważną częścią naszej działalności, oprócz workcampów i wolontariatu długoterminowego pozostaje od wielu lat realizacja różnorakich programów edukacyjnych, skierowanych głównie do młodych ludzi. Główne tematy, którymi zajmowaliśmy się do tej pory to: uchodźcy, mniejszości narodowe, prawa człowieka oraz przeciwdziałanie dyskryminacji, rasizmowi a także edukacja pokojowa i antyfaszystowska.

Więcej informacji o projekcie

  • Publikacje


W ramach realizowanych przez nas działań, staramy się zbierać nasze doświadczenia i udostepniać je innym zainteresowanym osobom i instytucjom poprzez bezpłatne publikacje w wersji papierowej i elektronicznej.

Zobacz więcej

Kontakt

Stowarzyszenie "Jeden Świat"
ul. Krasińskiego 3A/1
60-830 Poznań
tel.: (61) 84-84-338
tel./fax: (61) 84-84-337
biuro czynne od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00
http://www.jedenswiat.org.pl/

< powrót | Strona główna
Positive-Power