U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Strona główna > Fundacja Forum Dialogu Między Narodami
Fundacja Forum Dialogu Między Narodami


Fundacja Forum Dialogu Między Narodami jest organizacją pozarządową zajmującą się działalnością na rzecz zbliżenia pomiędzy Polakami a Żydami, przeciwdziałaniem przejawom antysemityzmu i ksenofobii, a także edukacją na rzecz tolerancji. Forum realizuje swoje cele poprzez seminaria, wystawy, publikacje i programy wymiany, skierowane do młodzieży i środowisk opiniotwórczych.
Działania w zakresie dialogu międzykulturowego

Forum Dialogu Między Narodami od pięciu lat organizuje w Warszawie zajęcia edukacyjne poświęcone tematyce dialogu polsko - żydowskiego oraz historii stosunków polsko-żydowskich.
Do głównych typów działalności edukacyjnych Forum należą wycieczki po żydowskiej Warszawie, warsztaty „Trudne Pytania" i polsko-żydowskie spotkania młodzieży.
Wycieczki po żydowskiej Warszawie pozwalają młodym Polakom poznać nieznane dotychczas miejsca, które są ważne ze względu na historię polskich Żydów.
Warsztaty mają na celu uwrażliwienie uczniów na problemy ksenofobii i nietolerancji, ze szczególnym uwzględnieniem problemu antysemityzmu.
Spotkania pomagają młodzieży obu narodowości lepiej się poznać i wspólnie stawić czoło stereotypom i przeszkodom we wzajemnym zrozumieniu.
Programy i projekty

  • Warsztaty „Trudne pytania”

Warsztaty Trudne pytania w dialogu polsko-żydowskim to kilkugodzinne spotkania, których celem jest uwrażliwienie na kwestie stosunków polsko-żydowskich i pokazanie, jak różnie można interpretować wydarzenia historyczne. Uczniowie dowiadują się o tym poprzez aktywny udział w specjalnie przygotowanych ćwiczeniach i zadaniach.

Podczas warsztatów licealiści odgrywają np. spotkanie Polaka z Żydem, który wyjechał z Polski tuż po wojnie i po raz pierwszy zjawił się tu dopiero w latach 90.
Wcielając się w obie role mogą zrozumieć odczucia człowieka, który emigruje zostawiając za sobą zgliszcza. Kiedy przyjeżdża – widzi antysemickie napisy. Co wtedy czuje?
Jak Polacy powinni się zachować wobec antysemityzmu i jak go zwalczać?
W czasie zajęć młodzież czyta także fragmenty książki przygotowanej przez Forum
Dialogu Między Narodami oraz American Jewish Committee Trudne pytania w dialogu polsko-żydowskim.

Warsztaty prowadza doświadczeni trenerzy. Forum kładzie akcent na samodzielność pracy uczniów. Prowadzący zadają pytania, ale nie narzucają odpowiedzi. W ten sposób tolerancja – efekt zajęć – na trwale wpisuje się w sposób myślenia młodych.

Przeczytaj więcej o tematyce warsztatów


  • Wycieczki po żydowskiej Warszawie

W środku Warszawy, tuż przy Dworcu Centralnym, przechodzień mija pozornie zwykłą bramę przy ulicy Siennej. Nie wie, że za nią, w podwórku, znajduje się ocalały fragment muru getta: czarny, ponury, okopcony.
Forum Dialogu Między Narodami chce zwrócić uwagę młodych ludzi na takie miejsca, dlatego organizuje wycieczki po Warszawie.

Program wycieczek po żydowskiej Warszawie to atrakcyjna forma przybliżenia młodzieży licealnej miejsc na terenie stolicy, które związane są z historią Żydów. Grupy mają do dyspozycji 4 trasy wycieczek: Mowa kamieni, Próżna wczoraj i dziś, Żydowska Praga, Spacer po nieistniejącym mieście.

Wyprawy te to coś więcej niż wycieczki i lekcje historii – znaczącą rolę odrywa w nich samodzielna praca młodych ludzi w oparciu o dostarczone przez organizatorów teksty źródłowe.

Zobacz więcej informacji o projekcie


  • Polsko-żydowskie Spotkania Młodzieży

Obok siebie siadają licealiści: Polak i Żyd. Rozmawiają o miłości, muzyce i sporcie, ale także sytuacji w Polsce, Izraelu, czy o Holokauście. Od dziesięciu lat Forum Dialogu Między Narodami organizuje spotkania młodzieży polskiej z żydowską, dzięki którym młodzi mogą przełamać stereotypowe myślenie. Efekty są znakomite!

Co roku przyjeżdża do Polski 30 000 młodych Żydów z Izraela, USA, Kanady, Australii, Francji oraz innych państw. Są w kraju, który jest przez nich często odbierany jako cmentarz narodu żydowskiego, i w którym wizyta jest trudnym doświadczeniem.
Forum Dialogu Między Narodami chce pokazać im także współczesna Polskę.
Każde spotkanie jest precyzyjnie przygotowane przez ekspertów i trenerów Forum w oparciu o sprawdzone scenariusze. Trenerzy proponują ćwiczenia integracyjne poszerzające wiedzę na temat stosunków polsko-żydowskich i ułatwiające wzajemne zrozumienie.

Zobacz więcej informacji o projekcie

  • Szkolenia trenerów

Trenerzy Forum Dialogu Między Narodami to zespół współpracujących z nami od kilku lat studentów i absolwentów m.in. psychologii, socjologii, hebraistyki, historii, pedagogiki, kulturoznawstwa, którzy zainteresowani są relacjami polsko-żydowskimi i edukacją o Holocauście.
W ciągu roku trenerzy przechodzą cykl szkoleń dotyczących zarówno podstawowych umiejętności psychologicznych koniecznych w pracy z grupą, jak i specyfiki prowadzonych przez Forum zajęć.
Każdego roku latem organizowana jest „Letnia Szkoła Trenerów”, podczas której trenerzy odbywają intensywny kurs wiedzy (kultura i historia Żydów) i umiejętności trenerskich (trening interpersonalny, moderowanie dyskusji, rozwiązywanie konfliktów).

Zobacz więcej

  • Polsko-żydowski Program Wymiany

To jedyny program, dzięki któremu młodzi polscy intelektualiści mają szansę spotkać się z liderami środowiska żydowskiego w Stanach Zjednoczonych.
Polsko-żydowski Program Wymiany prowadzony jest od dziesięciu lat. Organizuje go Fundacja Forum Dialogu Między Narodami wspólnie z jedna z najważniejszych organizacji żydowskich w Stanach Zjednoczonych - American Jewish Committee.
Co roku Forum i AJC zapraszają grupę młodych, wyróżniających się w swoich dziedzinach Polaków i amerykańskich Żydów do udziału w unikalnym programie. Jest to niepowtarzalna okazja dla dziennikarzy, naukowców, artystów, biznesmenów i liderów organizacji pozarządowych, żeby z bliska zobaczyć jak wygląda życie Żydów w Waszyngtonie, Chicago, Nowym Yorku. Rozmawiają z politykami o relacjach polsko - amerykańskich, analizują, jaki jest wizerunek Polaków w USA, w jaki sposób mówi się i uczy w szkołach o historii, Holokauście. Zastanawiają się jak będą wyglądać stosunki polsko- żydowskie i polsko-amerykańskie w przyszłości.
Również co roku grupa liderów AJC odbywa taką niezwykłą podróż do Polski. Spotykają się tu z politykami, poznają życie codzienne Żydów w Polsce, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych.

Zobacz więcej


  • Wizyty amerykańskich Żydów w Polsce

Jak na stosunki polsko - żydowskie patrzą polscy politycy, dziennikarze i naukowcy? Jak rozwija się polska społeczność żydowska? Amerykańscy Żydzi mogą sami się tego dowiedzieć podczas niezwykłych wizyt w Polsce.

Forum Dialogu Między Narodami pokazuje przedstawicielom amerykańskich środowisk żydowskich współczesną Polskę. Jest to obraz szczery - bez upiększeń, ale też bez kreślenia go czarnymi barwami. Do udziału w programie zostali zaproszeni liderzy wpływowych organizacji żydowskich, rabini, naukowcy. Forum organizuje spotkania ze znawcami tematyki polsko-żydowskiej: najwybitniejszymi politykami, dyplomatami, dziennikarzami najważniejszych polskich mediów, biznesmenami. Zapoznaje ich także z liderami społeczności żydowskiej, która dziś mieszka w Polsce.

Uczestnicy programu poznają życie współczesnych Polaków. Forum przybliża gościom historię polskich Żydów, a także prezentuje instytucje, które szczególnie dbają o pamięć żydowska i rozwój stosunków polsko - żydowskich.

Zobacz więcej


  • Wizyty studentów żydowskich w Polsce

Żydzi i Polacy przez wiele lat tworzyli jedno społeczeństwo. Zburzyła je Druga Wojna Światowa. Ten zniszczony świat mogą dziś wspólnie odkryć młodzi Żydzi i Polacy podczas tygodniowych Wizyt Żydowskich Studentów w Polsce.

Forum Dialogu Między Narodami, od początku działalności z dużym powodzeniem prowadzi spotkania uczniów z polskich i żydowskich szkół. Organizatorzy chcą, by licealiści poznali historię i współczesne życie swoich narodów. Spotkania trwają kilka godzin i dają znakomite rezultaty. Forum postanowiło rozszerzyć sprawdzoną formułę i przygotowało projekt tygodniowych wizyt. Tym razem dla studentów szkół wyższych.
Więcej informacji na temat projektu
Książka: Trudne pytania w dialogu polsko-żydowskim
Skąd się wzięli Żydzi w Polsce? Dlaczego Polacy zgodzili się na budowę obozów koncentracyjnych w swoim sąsiedztwie? Dlaczego Izrael ostrzeliwuje dzielnice ludności cywilnej? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w książce Trudne pytania w dialogu polsko-żydowskim.

Książka Trudne pytania w dialogu polsko-żydowskim (www.trudnepytania.org) powstała dzięki współpracy Forum Dialogu Między Narodami oraz American Jewish Committee. Jako pierwsza, w Polsce, buduje mosty porozumienia pomiędzy polskim i żydowskim sposobem postrzegania świata. Historia, której uczy się w szkole młody amerykański Żyd czy Izraelczyk, jest inna niż ta, którą poznaje Polak. Trudne pytania chcą pokazać punkt widzenia obu stron.

Więcej informacji na temat projektu

  • Friends of the Forum

W 2007 roku grupa Amerykańskich Żydów i Polaków założyła organizację „Friends of the Forum", mającą na celu wspieranie dialogu polsko-żydowskiego. Celem organizacji jest dążenie do umożliwienia młodzieży polskiej i żydowskiej umocnienia więzi z przeszłością jak i praca nad przyszłością.

„Friends of the Forum" funkcjonuje na podstawie prawa Stanów Zjednoczonych (501c3) jako organizacja pozarządowa typu non-profit, która promuje dialog polsko-żydowski poprzez programy edukacyjne, publikacje, debaty i wymiany międzynarodowe skierowane dla Polaków i Żydów. Wspólnie z Forum Dialogu Między Narodami i innymi organizacjami pozarządowymi, „Friends of the Forum" działa na rzecz pojednania, łączącego 800-letnie wspólne historyczne doświadczenia Żydów i Polaków w Polsce z potrzebą dialogu, którą przynosi współczesność. Pragnie budować mosty porozumienia ponad przepaścią uprzedzeń i stereotypów.

Więcej informacji na temat organizacji

Kontakt

FORUM DIALOGU MIĘDZY NARODAMI
00-021 Warszawa
ul. Chmielna 15/9
tel./fax: 48 22 827-22-07
forum@dialog.org.pl
www.dialog.org.pl


< powrót | Strona główna
Positive-Power