U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Strona główna > Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego
Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

 

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego powstała w 1990 roku z inicjatywy Polaków, Niemców, Holendrów i Amerykanów współpracujących z wrocławskim Klubem Inteligencji Katolickiej. Fundacja jest niezależną organizacją pożytku publicznego z siedzibą w Krzyżowej koło Świdnicy na Dolnym Śląsku. Ośrodek znajduje się w miejscu gdzie w czasach II wojny światowej powstała antyfaszystowska grupa opozycyjna zwana „Kręgiem z Krzyżowej” działająca wspólnie pomimo różnic politycznych i religijnych.


Celem Fundacji jest stwarzanie warunków sprzyjających komunikacji i zrozumieniu na poziomie lokalnym i międzykulturowym, a w szerszym kontekście rozwijanie porozumienia europejskiego między różnymi społecznościami w duchu pokojowej współpracy.


W 2004 roku Fundacja otrzymała Nagrodę im. Sergio Vieira de Mello przyznawaną za działania na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur. Krzyżowa jest także członkiem sieci Fundacji Anna Lindh w Polsce.

Kraje objęte współpracą: Białoruś, Czechy, Dania, Hiszpania, Holandia, Francja, Litwa, Łotwa, Niemcy, Ukraina, Rosja, Słowacja.

Działania Fundacji
 •  organizacja spotkań integrujących młodych ludzi w formie rozmaitych projektów: od społecznych, politycznych, historycznych po ekologiczne i artystyczne
 • Miejsce Pamięci w Krzyżowej - przypominanie o europejskiej historii oporu i odwagi cywilnej
 • działalność Akademii Europejskiej - współorganizowanie spotkań osób, które pragną zaangażować się w tworzenie przejrzystych systemów politycznych i wspierania działań obywatelskich w Europie
Projekty
 • Akademia Europejska

Działalność Akademii Europejskiej opiera się na założeniu, że warunkiem budowania demokratycznej Europy jest wzajemne otwarcie się na siebie Wschodu i Zachodu.

Cele:

 • aktywne uczestnictwo w ogólnoeuropejskim procesie zjednoczenia
 • promowanie dialogu między Wschodem a Zachodem
 • tworzenie warunków do integracji różnorodnych prądów społecznych, kulturalnych, światopoglądowych, wyznaniowych i politycznych
 • kształtowanie tożsamości regionalnej
 • pomoc w przystosowaniu się do zmiennych warunków ekonomicznych i społecznych
 • uczestnictwo w budowaniu społecznego uznania dla państwa prawa

Działania:

 • międzynarodowe konferencje dotyczące porozumienia polsko-niemieckiego, dialogu między Wschodem a Zachodem Europy, zagadnień społecznych, politycznych i kulturalnych współczesnej Europy
 • przekazywanie dziedzictwa myśli europejskiej w duchu Kręgu z Krzyżowej
 • seminaria i podróże studyjne
 • wspomaganie regionalnej współpracy środowisk gospodarczych, naukowych, politycznych i kulturalnych
 • przekazywanie wiedzy o Unii Europejskiej
 • szkolenia i warsztaty dla różnych grup zawodowych i społecznych
 • Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży

Polsko-niemiecki zespół pracowników pedagogicznych realizuje projekty, w których uczestniczy kilkanaście tysięcy młodych ludzi z Polski, Niemiec i innych krajów europejskich. Programy realizowane są metodami kreatywnymi i interaktywnymi. MDSM organizuje spotkania szkół partnerskich z Polski i Niemiec, programy edukacji obywatelskiej, ekocampy.

Więcej informacji o projekcie

 • Program Wrocław- Lwów

W 2001 roku polskie i ukraińskie miasta partnerskie: Wrocław i Lwów podpisały oficjalne porozumienie o współpracy. Tak narodził się Program Wrocław-Lwów. Od marca 2002 roku Fundacja Krzyżowa jest koordynatorem programu.

Cele:

 • nawiązanie współpracy i rozwój kontaktów pomiędzy wrocławskimi i lwowskimi organizacjami pozarządowymi, instytucjami i szkołami
 • wspieranie przemian zachodzących na Ukrainie poprzez wykorzystywanie doświadczeń polskich
 • budowanie dobrego klimatu dla rozwoju kontaktów miedzy przedstawicielami administracji samorządowej, świata kultury i sztuki, liderami lokalnymi, organizacjami młodzieżowymi, szkołami
 • sprzyjanie osobistym kontaktom pomiędzy przedstawicielami obu miast
 • wspieranie procesu demokratyzacji i europejskich aspiracji Ukrainy
KontaktFundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego
Krzyżowa 7
58- 112 Grodziszcze

Tel.: 00 48 74 85 00 2000, 694 97 21 60
Fax: 00 48 74 85 00 305
Email: recepcja@krzyzowa.org.pl  

strona internetowa: http://krzyzowa.org.pl/  

< powrót | Strona główna
Positive-Power