U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Strona główna > Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych 'Mikuszewo'
Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych „Mikuszewo”Działalność Stowarzyszenia Inicjatyw Niezależnych „Mikuszewo” koncentruje się przede wszystkim na pracy z młodzieżą, co wynika z wiary, że młodzi ludzie mogą zbudować Europę wolną od nietolerancji. Najważniejszym celem jest doprowadzenie do bezpośredniego spotkania młodzieży, wspólnej pracy, zabawy i nauki. Poza tym, do statutowych celów Stowarzyszenia należą: przeciwdziałanie przejawom nietolerancji, szowinizmu oraz dyskryminacji rasowej, religijnej, narodowej oraz wynikających z innych przesłanek, popularyzacja idei społeczeństwa wielokulturowego, przełamywanie uprzedzeń i stereotypów w kontaktach międzynarodowych młodzieży.

Istniejące od 1993 roku Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych „Mikuszewo”, posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu prowadzenia tzw. edukacji obywatelskiej na rzecz praw człowieka i poszanowania różnorodności. Do tej pory Stowarzyszenie zorganizowało ponad 400 seminariów, warsztatów, wyjazdów studyjnych i wymian młodzieży oraz programów skierowanych do nauczycieli, pedagogów oraz liderów organizacji społecznych. Jako jednostka centralna Polsko- Niemieckiej Współpracy Młodzieży Stowarzyszenie prowadzi zajęcia, podczas których nauczyciele uczą się metod i technik wykorzystywanych w edukacji nieformalnej oraz zdobywają narzędzia do prowadzenia zajęć z zakresu praw człowieka.


Stowarzyszenie specjalizuje się w edukacji, kształceniu młodzieży i pedagogów, współpracując z organizacjami działającymi na rzecz równych szans w różnych obszarach ( m.in. organizacjami kobiecymi, LGBT, działającymi na rzecz osób zarażonych wirusem HIV, uchodźcami, wykluczonymi społecznie z powodu pochodzenia lub sytuacji ekonomicznej).


W 2003 roku Stowarzyszenie było organizatorem Europejskich Spotkań Młodzieży, których celem było rozszerzanie i pogłębianie istniejącej wymiany młodzieżowej oraz rozbudzenie nowych inicjatyw.


Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych „Mikuszewo” we współpracy z Gminą Mirosław i niemieckiem stowarzyszeniem Fordeverein deutsche-polonische Jugendbegegnungsstatte Mikuszewo e.V. stworzyło i prowadzi Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży, który znajduje się w Mikuszewie - niewielkiej wielkopolskiej wsi leżącej około 60 kilometrów od Poznania.

Projekty
  • Galeria Tolerancji

Projekt Galeria Tolerancji, realizowany od 1 czerwca 2007 roku w ramach Europejskiego Roku Równych Szans dla Wszystkich 2007, ma na celu stworzenie przestrzeni do dyskusji o różnorodności, tolerancji, mniejszościach i wykluczeniu.
Celem projektu Galeria Tolerancji jest wypracowanie nowych metod i technik edukacji o różnorodności w oparciu o techniki stosowane w edukacji nieformalnej(m.in. pedagogikę zabawy, peer education, drama).

Na projekt składają się trzy grupy działań:
- strona internetowa www.galeriatolerancji.org.pl, która zawiera bazę materiałów dla nauczycieli i osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz teksty dla rodziców z podpowiedziami jak rozmawiać z dzieckiem o różnorodności, mniejszościach czy nietolerancji.
- Akademia Trenerów i Trenerek Różnorodności- cykl szkoleń, którego zadaniem jest przygotowanie ogólnopolskiej grupy trenerów, którzy będą uczyły osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą oraz nauczycieli jak rozmawiać i uczyć o różnorodności i tolerancji.
- Moduł wydawniczy obejmujący dwa wydawnictwa: podręcznik dla trenerów różnorodności „Wybierz różnorodność. Promowanie postaw antydyskryminacyjnych w organizacji, szkole” oraz podręcznik dla mediów „Jak pisać i mówić o dyskryminacji. Poradnik dla mediów.”

  • Akademia Różnorodności

Akademia Różnorodności - trzydniowe szkolenie, które odbyło się w grudniu 2007 roku w Międzynarodowym Domu Spotkań Młodzieży w Mikuszewie. W trakcie warsztatu uczestnicy i uczestniczki brali udział w ćwiczeniach i dyskusjach dotyczących różnorodności i przeciwdziałaniu dyskryminacji, a także mieli możliwość zastanowienia się nad własną tożsamością i przynależnością do różnych grup. Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi osobiste zasoby i doświadczenia uczestników (case studies, dyskusje, praca w małych grupach, gry i zabawy), a także poprzez wykłady, prezentacje oraz pokazy filmów. Szkolenie było oparte na trzech komponentach: uwrażliwienie (praca nad stereotypami, możliwość zmierzenia się z własnymi wątpliwościami i ograniczeniami), wiedza (czym są stereotypy i dyskryminacja, jakie są ich źródła), działania praktyczne ( jakie problemy stają przed uczestnikami/czkami szkolenia w ich pracy i działalności społecznej, jak sprawdzić czy instytucja/organizacja jest niedyskryminująca, jakie zmiany należy wprowadzić i jak to zrobić?).

 

Więcej informacji o projekcie

  • Wielokulturowe obozy dziecięce

Coroczne obozy dziecięce, w których uczestniczą dzieci z Polski, Niemiec, Białorusi i Czeczenii w wieku 10- 18 lat. Międzynarodowe obozy mają na celu przełamywanie barier kulturowych, a także pokazanie uczestnikom, ze wielokulturowość jest wielką wartością z której należy czerpać.

  • Hello, ich bin aus Poznań. Cześć, jestem z Berlina

 

Projekt artystyczno- społeczny realizowany razem z Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej. Koniec realizacji projektu przewidziany jest na grudzień 2008 roku.

 

Więcej informacji o projekcie

 

Kontakt


Siedziba:
Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych „Mikuszewo”
Mikuszewo 23
62-320 Miłosław

Tel.: 061 438 44 28
Fax: 061 438 44 82
email: mikuszewo1@gmail.com  

Biuro w Poznaniu:

ul. Fredry 7/14
61-701 Poznań
Tel/fax: 061 852 29 23

 

< powrót | Strona główna
Positive-Power