U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Strona główna > Europejska Fundacja Kultury
Europejska Fundacja Kultury

 

Europejska Fundacja Kultury(European Cultural Foundation- ECF), organizacja założona w 1954 roku przez szwajcarskiego filozofa Denis’a de Rougement, zajmuje się wspieraniem szeroko pojętej współpracy kulturalnej pomiędzy krajami europejskimi i państwami ościennymi. Statutowym celem Fundacji jest propagowanie działań kulturalnych i edukacyjnych oraz badań o charakterze międzynarodowym i europejskim.
ECF realizuje trzy podstawowe programy:

 • Media - tworzy platformę wymiany opinii dla młodych ludzi
 • Sztuka - skupia się na społecznym wymiarze sztuki, wspiera innowacyjne praktyki artystyczne, poprzez program ALMOSTREAL podnosi świadomość roli, jaką pełni sztuka w dialogu międzykulturowym, debacie oraz zmianie społecznej.
 • Mobilność- ma na celu wspieranie międzynarodowych kontaktów na polu kulturalnym

Historię Europejskiej Fundacji Kultury można podzielić na cztery etapy:

 • Integrację kulturalnego krajobrazu Europy (1954- 1967)
 • Poszukiwanie punktów wspólnych i zacieśnianie współpracy europejskiej (1968- 1989)
 • Silne zobowiązanie wspierania współpracy zawodowej osób profesjonalnie zajmujących się kulturą (1990- 2002)
 • Rozwój polityki kulturalnej Europy (2002- teraz)
Działania w zakresie dialogu

Jednym z głównych celów Europejskiej Fundacji Kultury jest promocja dialogu międzykulturowego oraz współpracy ponad granicami. ECF stara się również zapobiegać wykluczeniu kulturowemu nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz zwraca uwagę na kooperację miedzy nimi w dziedzinie kultury.

Projekty
 • Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego na rzecz Dialogu Międzykulturowego

  Platforma Społeczeństwa Obywatelskiego na rzecz Dialogu Międzykulturowego (Civil Society Platform for Intercultural Dialogue) stworzona w perspektywie Europejskiego Roku Dialogu Miedzykulturowego 2008 z inicjatywy Europejskiej Fundacji Kulturalnej i Europeean Forum for the Arts and Hertitage (EFAH) pod koniec 2006 roku, gromadzi obecnie ponad 100 europejskich organizacji działających na polu kultury i sztuki i zajmujących się prawami człowieka, dyskryminacją, walką z rasizmem, problemami społecznymi, dialogiem międzykulturowym i międzyreligijnym.

  Cele Platformy Społeczeństwa Obywatelskiego na rzecz Dialogu to:
 • zaprezentowanie skali i różnorodności działań w zakresie dialogu międzykulturowego
 • stymulowanie, wspieranie oraz promowanie inicjatyw i projektów działających na rzecz dialogu międzykulturowego
 • budowanie bliższej współpracy w zakresie dialogu międzykulturowego pomiędzy sektorem sztuki a innymi sektorami
 • formułowanie projektów na rzecz polityki mających za zadanie wspieranie dialogu międzykulturowego
 • ustanawianie sformalizowanego systemu konsultacji z europejskimi instytucjami politycznymi w zakresie budowania polityki uwzględniającej dialog międzykulturowy

Zobacz więcej informacji o projekcie 

 • ALMOSTREAL

Jest programem wspierającym współpracę i wymianę pomiędzy artystami i organizacjami, funkcjonującymi w różnych kontekstach kulturowych. Trzyletni projekt (2005- 2008) został podzielony na pięć etapów:

 • Konfrontacja: miedzy historią a utopią (lato 2005 - zima 2007)
  Cztery niezależne organizacje z Bałkanów pracowały nad zagadnieniami związanymi z konfrontacją między przeszłością a przyszłością dotyczącą osób zamieszkujących region Zachodnich Bałkanów.
  Zaangażowane organizacje: SCCA/Pro.ba z Bośni i Hercegowiny,
  http://kuda.org/ i PRELOM z Serbii oraz WHW z Chorwacji.
 • Opowiadanie historii: między polityka a tożsamością (wiosna 2006 - wiosna 2008)
  Warsztaty video prowadzone przez Lebanese Association for the Plastic arts  mające na celu promocję historii, które nie są reprezentowane przez media głównego nurtu.
 • Refleksja: między praktyka a poszukiwaniem (lato 2006 - zima 2007)
  Lisbońska platforma tańca Alkantara zaprosiła artystów i teoretyków z różnych dziedzin (m.i. architektury, performence, nowych mediów, filozofii) do wspólnych poszukiwań i eksperymentowania z różnymi podejściami do produkcji kulturalnych.
 • Gościnność: miedzy sferą publiczna i prywatną (wiosna 2007)
  Duński partner ALMOSTREAL- Blue House (http://w podejmuje działania artystyczne związane z zagadnieniem migracji, zadając pytania o gościnność w Niderlandach oraz status publicznych i prywatnych przestrzeni w obrębie granic Unii Europejskiej.
 • Intymność
  Ostatni etap projektu jest w trakcie realizacji (zakończenie projektu planowane jest na jesieni 2008 r.)
  W ramach programu Almostreal realizowanych jest wiele różnorodnych projektów (wystawy, konferencje, publikacje, warsztaty, festiwale, współpraca artystyczna, programy telewizyjne etc.), których dokładny opis można znaleźć na stronie: http://www.almostreal.org/blog/. Poszczególne projekty są realizowane w wyniku współpracy Europejskiej Fundacji Kultury i innych organizacji oraz operatorów kulturalnych, praktyków i animatorów.

Zobacz więcej na temat projektu • Rhiz.eu

Rhiz.eu jest wspólnotą internetową stworzona przez Europejską Fundację Kultury. Strona możne być postrzegana zarówno jako projekt artystyczny sam w sobie, jak i jako wielokulturowe miejsce spotkań oraz platforma wymiany, komunikacji i współpracy pomiędzy artystami i organizacjami. Dostępne na stronie profile podzielone na cztery działy: historie, ludzie, organizacje, projekty tworzą interesującą bazę informacji na temat najróźniejszych akcji, wydarzeń, miejsc i osób.

 

Zobacz więcej na temat projektu

 

KontaktEuropean Cultural Foundation (ECF)
Jan van Goyenkade 5
1075 HN Amsterdam
The Nederlands

Tel.: +31 (0) 20 573 38 68
Fax.: +31 (0)20 675 22 31

E- mail: eurocult@eurocult.org  

< powrót | Strona główna
Positive-Power