U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Strona główna > Rada Europy
Rada Europy

Nadrzędnym celem Rady Europy jest ochrona praw człowieka, obrona demokracji parlamentarnej i rządów prawa, rozwój porozumień o zasięgu kontynentalnym w celu ujednolicania praktyki społecznej i prawnej poszczególnych państw oraz promowanie tożsamości europejskiej.


Główne działania Rady Europy na najbliższe lata będą dotyczyć:

 • promowania wspólnych podstawowych wartości praw człowieka, rządów prawa i demokracji
 • wzmacnianie bezpieczeństwa obywateli Europy, w szczególności poprzez walkę z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i handlem ludźmi
 • popieranie współpracy z innymi międzynarodowymi i europejskimi organizacjami

Działania w zakresie dialoguPromocja dialogu międzykulturowego, wzajemnego zrozumienia i współpracy na polu kultury i edukacji zajmuje jedno z centralnych miejsc w działalności Wydziału Kultury i Dziedzictwa Naturalnego Rady Europy. Na ostatnim Szczycie Rady Europy, który odbył się w Warszawie 16 i 17 maja 2005 roku, szczególny nacisk położono na problematykę dialogu, zarówno politycznego jak i międzykulturowego, w Europie, między Europą i krajami sąsiedzkimi oraz w obrębach społeczeństw europejskich.

Ogólnym celem dialogu międzykulturowego jest uczenie życia w wielokulturowym świecie oraz rozwijanie poczucia wspólnoty i przynależności. Dialog międzykulturowy może być również narzędziem przeciwdziałania konfliktom i ich rozwiązywania poprzez promowanie praw człowieka, demokracji i rządów prawa.
Bardziej szczegółowe cele to:

 • dzielenie się różnymi wizjami postrzegania świata, aby zrozumieć i nauczyć się od tych, którzy mają inną perspektywę
 • poznawanie podobieństw i różnic między różnymi kulturami i tradycjami
 • pomoc w demokratycznym poruszaniu się w świecie różnorodności kulturowej
 • dzielenie się doświadczeniami dotyczącymi dialogu międzykulturowego
 • wspólne tworzenie nowych projektów

Rada Europy wspólnie z UNESCO stworzyły na konferencji w Faro w październiku 2005 roku platformę współpracy między instytucjami nazwaną Faro Platform (pobierz deklarację).
Rada Europy podpisała także porozumienia z Eurośródziemnomorską Fundacją Dialogu Kultur im. Anny Lindh oraz Arabską Ligą Edukacyjnych, Kulturalnych i Naukowych Organizacji(ALECSO).

Projekty

 

 • Biała Księga Dialogu Międzykulturowego

 

Obecnie Rada Europy przygotowuje Białą Księgę Dialogu Międzykulturowego (White Paper on Intercultural Dialogue), która będzie określać kierunki i strategie promocji dialogu międzykulturowego oraz dostarczać wskazówek oraz analitycznych i metodologicznych narzędzi potrzebnych do propagowania dialogu.

Cele Białej Księga Dialogu Międzykulturowego:

- podsumowanie rezultatów ostatnich działań Rady Europy w zakresie dialogu, dostarczanie przykładów dobrych praktyk
- formułowanie dalekowzrocznej wizji strategii promującej dialog międzykulturowy w obrębie społeczeństw Europy.
- dostarczenie odpowiedzi na pytanie jak Rada Europy, poprzez realizacje modelowych akcji i programów, może pomóc stworzyć lepsze warunki rozwoju dla dialogu międzykulturowego.
- proponowanie strategii i inicjatyw, które mogą być realizowane w różnych kontekstach kulturowych.

Zobacz więcej informacji na temat Białej Księgi Dialogu Międzykulturowego


 • The Good Practice Database

Jest to interenetowa baza danych gromadząca przykłady dobrych praktyk dotyczących dialogu międzykulturowego, od działań artystycznych przez programy treningowe aż do festiwali i produkcji medialnych.
W ramach bazy danych działa również forum internetowe dla osób zawodowo związanych z dialogiem.

Przejdź do bazy dobrych praktyk

 

Przejdź do forum internetowego

 

 • Regional programme for Cultural and Natural Heritage in South East Europe

Realizowany od 2004 roku, jest programem mającym na celu budowanie zaufania i wspieranie współpracy miedzy ludźmi z różnych etnicznych i kulturowych środowisk. Na przykład jeden z projektów programu polega na rekonstrukcji serbskich kościołów prawosławnych na terenie Kosova, zniszczonych podczas zamieszek w marcu 2004 roku.

Zobacz wiecej informacji na temat programu 

 • Intercultural Cities

Projekt promuje dialog międzykulturowy w przestrzeni miejskiej przez wspieranie rozwoju struktur i praktyk, które pokazują pozytywne aspekty różnorodności. Projekt będzie realizowany w kilku miastach europejskich. Faza operacyjna projektu rozpocznie się w 2008 roku.

 

Zobacz więcej informacji na temat programu 

 • Dni Dziedzictwa Europejskiego (European Heritage Days)

 

Jest to inicjatywa Rady Europy i Komisji Europejskiej rozpoczęta w 1991 roku. W całej Europie we wszystkie weekendy września liczne zabytki i miejsca historyczne, często niedostępne na co dzień zwiedzającym, otwierają swoje drzwi, zachęcając do poznawania bogatego i różnorodnego dziedzictwa kulturowego. Europejskie Dni Dziedzictwa maja na celu pomoc w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, promocję wolontariatu, dialogu międzykulturowego oraz odpowiedzialności obywatelskiej.

Zobacz wiecej informacji na temat projektu 

Zrealizowane projekty
 • Dialog międzykulturowy a zapobieganie konfliktom (Intercultural Dialogue and Conflict Prevention)

Celem projektu rozpoczętego w 2002 roku, jest promocja dialogu międzykulturowego i międzyreligijnego, działanie na rzecz wzajemnego porozumienia miedzy różnymi wspólnotami oraz przeciwdziałanie konfliktom poprzez działalność kulturalną. Rada Europy jest przekonana, że komunikacja kulturowa ma podstawowe znaczenie dla zapobiegania konfliktów, jak też dla procesu pojednania. Źródła i mechanizmy konfliktów o podłożu kulturowym lub religijnym są szczegółowo analizowane, dzięki czemu akcje prewencyjne zostaną dostosowane do aktualnych problemów. Projekt obejmuje różne dziedziny działalności : od badań akademickich do bezpośredniej praktyki.
Projekt dostarcza analiz dobrych praktyk oraz wspiera akcje kulturalne.

 

Zobacz wiecej informacji na temat projektu 

Publikacje dotyczące dialogu międzykulturowego
 • Promoting intercultural dialog between generations(2006)- materiały poświęcone Trzeciemu Forum Międzykultorowemu, które miało miejsce w Bukareszcie, 17- 18 maja 2006. Pobierz publikację
 • Learning about Intercultural dialogue (2005)- materiał edukacyjny przybliżąjący Opatija Declaration - pobierz publikację 
 • (Re)Thinking stereotypes: constructing intercultural and intercultural and interreligious dialogue (2003) - materiały dotyczące Pierwszego Forum Miedzykulturowego, które miało miejsce w Sarajevie, 10- 12 listopada 2003 - pobierz publikację

Kontakt

Polskie Biuro Rady Europy
Al. Niepodległosci 22
02- 653 Warszawa

Tel: 22 853 57 73/845 20 84
Fax: 22 853 57 74
email: informwarsaw@coe.int  
www.coe.org.pl/

Directorate of Culture and Cultural and Natural heritage
Counsil of Europe
67075 Strasburg Cedex
France
Tel: + 33(0)3 88 41 20 00/ 3192
e-mail: culturedoc@coe.int   

< powrót | Strona główna
Positive-Power