U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego
Strona główna > Patronat
Patronat

Patronat Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego to niefinansowe wsparcie Wspólnoty dla inicjatyw zgłoszonych przez organizacje publiczne lub prywatne, spełniających kryteria określone przez Komisję Europejską.

Patronat będzie polegał na udzieleniu pisemnej zgody na wykorzystanie logo Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego oraz specjalnie opracowanych materiałów dotyczących ERDM.
Patronat Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego może zostać przyznany inicjatywom o zasięgu krajowym lub miedzynarodowym.

Projekty o zasięgu krajowym powinny spełniać następujące warunki:
  • są realizowane przez podmioty publiczne lub prywatne na poziomie narodowym, regionalnym lub lokalnym
  • termin ich realizacji przypada pomiędzy 1 styczniem a 31 grudniem 2008 r.
  • przyczyniają się do realizacji przynajmniej jednego z celów ERDM
  • są zgodne z Narodową Strategią dla obchodów ERDM w Polsce

Aby otrzymać prawo do posługiwania się logo i materiałami ERDM należy wniosek do Narodowego Centrum Kultury na adres: Narodowe Centrum Kultury, ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa. Wniosek o patronat powinien zawierać:

  • pismo intencyjne
  • opis projektu sporzadzony na podanym formularzu (pobierz formularz)

Przed złożeniem wniosku o patronat wskazane jest zapoznanie się z zarządzeniem Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w sprawie przyznawania przez Narodowe Centrum Kultury patronatu Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (pobierz zarządzenie). Dokument ten szczegółowo określa zasady ubiegania się o patronat.

Z instytucjami, które realizują projekty objęte patronatem ERDM, Narodowe Centrum Kultury zawrze umowę patronacką (pobierz wzór umowy patronackiej).

Projekty o zasięgu międzynarodowym powinny odpowiadać następującym wymaganiom:
  • są wydarzeniami o zasięgu europejskim (wymiar europejski, charakter transnarodowy)
  • termin ich realizacji przypada pomiędzy 1 styczniem a 31 grudniem 2008 r.
  • nie są finansowane z budżetu ERDM
  • są zgodne z celami ERDM


Aby otrzymać prawo do posługiwania się logo i materiałami ERDM należy skontaktować się z Komisją Europejską korzystając z formularza dostępnego na stronie: http://www.interculturaldialogue2008.eu/454.0.html?&no_cache=1&L=15   

< powrót | Strona główna
Positive-Power