U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego
Strona główna > Krajowy nabór wniosków
Informacje o zasadach realizacji krajowego naboru wniosków w ramach obchodów ERDMKrajowy nabór wniosków jest etapem wstępnym dla przygotowania i złożenia jednej Aplikacji, w Ograniczonym naborze wniosków ogłoszonym przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej. Narodowe Centrum Kultury (NCK) pełni funkcję narodowego organu koordynującego obchody ERDM w Polsce i jest jedynym beneficjentem upoważnionym do aplikowania w Ograniczonym naborze wniosków. Tym samym wszelkie przepływy finansowe, dotyczące kosztów kwalifikowanych pierwszego stopnia i związane z realizacją obchodów ERDM, będą dokonywane przez tę instytucję.

Podmioty, wyłonione na podstawie Krajowego naboru wniosków do ERDM, będą Partnerami Narodowego Centrum Kultury w realizacji działań współfinansowanych przez KE oraz MKiDN w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w 2008 i częściowo w 2009 r. Podstawą wspólnej realizacji Projektów będą dwustronne Umowy o współpracy zawierane przez NCK z Partnerami.

Zaproszenie do składania wniosków


Zaproszenie, oparte jest na decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1983/2006/EC z dnia 18 grudnia 2006, ustanawiającej rok 2008 Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego (ERDM) oraz zapisach Narodowej Strategii Polski dla Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego.

Typ projektów i sposób realizacji działania


Projekty wyłonione w krajowym naborze wniosków, powinny realizować cele oraz wpisywać się w priorytety obchodów ERDM w Polsce, zawarte w Narodowej Strategii Polski dla ERDM. Termin rozstrzygnięcia krajowego naboru: lipiec br. Termin składania aplikacji Polski w ograniczonym naborze: 14 września br.

Składanie wniosków


Akceptowane będą wyłącznie wnioski o dofinansowanie złożone w formie papierowej, na odpowiednim formularzu, podpisane przez osobę upoważnioną do podejmowania prawnie wiążących zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy.

Termin składania wniosków: 08-06-2007 r., godzina 16.00. Decyduje data wpłynięcia.
Wnioski muszą zostać dostarczone na następujący adres:
Narodowe Centrum Kultury
ul. Senatorska 12
00-082 Warszawa
Koperty należy wyraźnie oznaczyć napisem: Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego (2008), krajowy nabór wniosków.

Zobacz najczęściej zadawane pytania w krajowym naborze wniosków

Wyniki krajowego naboru wniosków

W dn. 3 lipca 2007 r. odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Wniosków w ramach krajowego naboru wniosków Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego.

Komisja zebrała się w celu zatwierdzenia procesu oceny formalnej i merytorycznej nadesłanych wniosków oraz dokonania wyboru projektów przeznaczonych do dofinansowania.

Komisja zadecydowała także o dokonaniu zmian (zwiększeniu lub zmniejszeniu) liczby projektów, które otrzymają dofinansowanie w ramach priorytetów. Ponadto, zadecydowano o stworzeniu listy rezerwowej projektów. W przypadku gdy beneficjent, którego projekt został wybrany do współfinansowania, nie wyrazi woli współpracy na jego miejsce zostanie wybrany wniosek znajdujący się na najwyższym miejscu na „liście rezerwowej projektów dla ERDM” w danym priorytecie.
W ramach krajowego naboru wniosków ERDM:

 • 57 aplikacji nadesłano w odpowiedzi na wezwanie do składania wniosków w krajowym naborze do ERDM,
 • 12 wniosków nie spełniło kryteriów formalnych, mimo wezwania wnioskodawców do poprawy błędów formalnych,
 • 45 wniosków zakwalifikowano do oceny merytorycznej.

 

Komisja Oceny Wniosków podjęła następujące decyzje:

 • Priorytet 1 - Konferencje, seminaria i debaty nt. kontekstów wielokulturowości.
  Członkowie Komisji zadecydowali o zmniejszeniu liczby projektów wybieranych w priorytecie z trzech do dwóch.
 • Priorytet 2 – Badania i publikacje odnoszące się do kontekstów wielokulturowości ...
  Członkowie Komisji zadecydowali o zwiększeniu liczby projektów wybieranych w priorytecie z trzech do czterech.
 • Priorytet 3 – Festiwale i przeglądy pokazujące i przybliżające oblicza wielokulturowości.
  Członkowie Komisji zadecydowali o zwiększeniu liczby projektów wybieranych w priorytecie z dwóch do trzech.
 • Priorytet 4 – Warsztaty i szkolenia uczące otwartości na różnorodność etniczną i kulturową.
  Członkowie Komisji zadecydowali o zwiększeniu liczby projektów wybieranych w priorytecie z czterech do pięciu.

Projekty wybrane do współfinansowania w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Polsce zostały wskazane w dokumencie pt. „Lista projektów przewidzianych do współfinansowania”.

W dokumencie pt. „Lista rezerwowa” znajdują się projekty, które zostaną wskazane do współfinansowania w przypadku, gdy beneficjent, którego projekt został wybrany do współfinansowania, nie wyrazi woli współpracy.
Wnioski, które nie znalazły się na żadnej z wymienionych list nie będą dofinansowywane (spełniły kryteria formalne, lecz nie zostały wybrane do dofinansowania przez Komisję lub nie spełniły kryteriów formalnych).

< powrót | Strona główna
Positive-Power