U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Instytucje partnerskie
Strona główna > Instytucje partnerskie
Centrum Kultury w Lublinie
Centrum Kultury w Lublinie
Główny obszar działalności

 

Do zadań głównych w dziedzinie artystycznej należy realizacja i prezentacja projektów artystycznych, praca warsztatowa: badanie i rozwijanie środków ekspresji artystycznej, tworzenie warunków i możliwości integracji twórców i środowisk kulturalnych.
Do zadań głównych w dziedzinie edukacji i upowszechniania kultury należy organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, organizowanie i prowadzenie zajęć warsztatowych dla osób zainteresowanych poznaniem artystycznego procesu twórczego, wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, projekcji, spotkań, przygotowanie i organizowanie przeglądów, festiwali, sympozjów, kursów z wykorzystaniem różnych form przekazu, prowadzenie działalności impresaryjnej, organizowanie współpracy i wymiany z innymi ośrodkami w kraju i za granicą, prowadzenie działalności wydawniczej.
Centrum Kultury w Lublinie w odróżnieniu od innych lubelskich instytucji kultury, które realizują program w ściśle określonych, niezmiennych obszarach, jest instytucją wyjątkowo „otwartą” i „dynamiczną” - w docieraniu do nowych grup odbiorców i przygotowywaniu oferty programowej. Wprowadzane w programie Centrum zmiany mają na celu pełniejsze zaspakajanie potrzeb mieszkańców Miasta, które podlegają dużej dynamice w wyniku zachodzących zmian społeczno-kulturowych.

 

Projekt Festiwal Teatrów Europy Środkowej "Sąsiedzi" - zobacz więcej

 

Adres

 

Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12
20-007 Lublin

Sekretariat:
tel.: 081 53 603 11
fax: 081 53 603 12
e-mail: sekretariat@ck.lublin.pl

www.ck.lublin.pl< powrót | Strona główna
Positive-Power