U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Instytucje partnerskie
Strona główna > Instytucje partnerskie
Fundacja Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań
Fundacja Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań
Główny obszar działalności
  • Propagowanie idei dialogu między religiami i ekumenizmu oraz wspólnych wartości etycznych i moralnych;
  • Przy zachowaniu pełnej autonomii Czterech Wspólnot Wyznaniowych: Prawosławnej, Rzymsko-Katolickiej, Ewangelicko-Augsburskiej i Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, tworzenie warunków dla współpracy w różnych dziedzinach, a w szczególności: dobroczynności, działalności kulturalnej, ochrony dóbr kultury i sztuki, ochrony mniejszości narodowych, pomocy społecznej, działalności edukacyjnej, oświatowej i wychowania, działalności naukowej, a także współpracy pomiędzy nimi a innymi organizacjami i instytucjami;
  • Wspieranie działań mających na celu inspirowanie osób przebywającym na terenie Dzielnicy Czterech Świątyń we Wrocławiu dla poszanowania historii, tradycji i kultury, krzewienia szacunku i miłości bliźniego.
Doświadczenie w dziedzinie dialogu międzykulturowego


Po okresie wspólnych działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz tolerancji i wzajemnego poszanowania różnych religii i tradycji, jakie zostały zapoczątkowane w 1996 roku na terenie Starego Miasta we Wrocławiu, w 2005 roku Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja (Ojcowie Paulini), Parafia Ewangelicko – Augsburska p.w. Opatrzności Bożej, Parafia Prawosławna katedralna p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy, Gmina Wyznaniowa Żydowska oraz Polska Rada Chrześcijan i Żydów z Warszawy powołały Fundację w ramach tzw. „Dzielnicy Czterech Świątyń” we Wrocławiu.
Do podstawowych działań Fundacji należą:

  • programy edukacyjne "Dzieci Jednego Boga" - adresowane do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów Wrocławia;
  • programy kulturalne "Biblia i muzyka" poświęcone interpretacji treści starotestamentowych i muzyki sakralnej różnych tradycji (prawosławnej, rzymskokatolickiej, ewangelickiej i żydowskiej);
  • programy pomocowe (np. pomoc wakacyjna dla dzieci z biednych rodzin poszkodowanych w trakcie powodzi w Rumunii w 2005 roku);
  • konferencje naukowe poświęcone różnorodności etnicznej i religijnej Wrocławia;
    Itp.

Fundacja jest laureatem „Nagrody Wrocławia”, przyznanej przez Radę Miejską „za praktyczne stosowanie idei ekumenicznej współpracy różnych wyznań i pogłębianie wielowiekowej tolerancji religijnej Wrocławia”.

Projekt Dzieci Jednego Boga - zobacz wiecej
Adres

ul. Kazimierza Wielkiego 29

50-077 Wrocław
tel. 602190185 lub 606856574
fax 713280734
E-mail: dzielnica4sw@wp.pl  < powrót | Strona główna
Positive-Power