U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Instytucje partnerskie
Strona główna > Instytucje partnerskie
Województwo Podlaskie
Województwo Podlaskie
Główny obszar działalności

W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, poza prowadzeniem wojewódzkich samorządowych instytucji kultury, Województwo Podlaskie prowadzi szereg działań zmierzających do:
1. Utrzymania, podnoszenia poziomu i upowszechniania działalności instytucji kultury.
2. Podwyższenia standardów bazy materialnej placówek kultury i rozrywki oraz jej modernizacja i rozbudowa stosowna do potrzeb.
3. Tworzenia warunków do powstawania nowych placówek kultury.
4. Utrzymania i organizacji nowych projektów i imprez kulturalnych o zasięgu krajowym i regionalnym oraz rozszerzenia ich zasięgu.
5. Dalszego rozwoju działalności kulturotwórczej w środkach masowego przekazu.
6. Inspirowania i wspierania rozwoju kultury ludowej i amatorskiej
z uwzględnieniem specyficznego w województwie podlaskim zróżnicowania etnicznego, narodowościowego i religijnego oraz ich promocji w kraju i za granicą.
7. Popierania i inicjowania działań mających na celu upowszechnianie form i postaw twórczego współistnienia i dialogu pomiędzy kulturami różnych narodów
i wyznań zamieszkałych w województwie podlaskim.
8. Wspierania działań zmierzających do rozwoju czytelnictwa
i ochrony książki ze szczególnym uwzględnieniem nowych form upowszechniania.
9. Prowadzenia wielostronnej edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.
10. Ochrony i utrzymania dobrego stanu technicznego i form historycznych obiektów zabytkowych i obiektów o wartościach zabytkowych oraz stanowisk archeologicznych.
11. Zachowania tożsamości krajobrazu kulturowego i utrzymania ciągłości rozwoju przestrzennego historycznych zespołów osadniczych.
12. Udostępnienia i racjonalnego wykorzystania do nowych funkcji, zwłaszcza do potrzeb turystyki i działalności kulturalnej, obiektów zabytkowych i obiektów
o wartościach zabytkowych, znaczących dla historii i kultury regionu.
13. Twórczego kontynuowania lokalnych tradycji budowlanych oraz nawiązania do wartościowych historycznych sposobów aranżacji przestrzeni publicznych i form zabudowy.
14. Wspierania regionalnego ruchu społeczno-kulturalnego.

Projekt Poza tolerancję - postawy młodzieży wobec odmienności kulturowej w perspektywie interakcji społecznych - zobacz więcej
Adres

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok, 
tel. 0857497537
fax: 0857485143
maria.szyszko@umwp-podlasie.pl
www.wrotapodlasia.pl  < powrót | Strona główna
Positive-Power