U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Instytucje partnerskie
Strona główna > Instytucje partnerskie
Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum Narodowe w Krakowie
Główny obszar działalności


Muzeum Narodowe w Krakowie, utworzone w 1879 roku, jest najstarszą i największą narodową instytucją muzealną w Polsce (posiada 10 Oddziałów, 21 Działów, 2 Biblioteki). Posiada też największy zasób muzealiów – około 800 tysięcy (wraz z depozytami i zbiorami bibliotecznymi).


Misją Muzeum jest świadczenie wartości narodowych i ogólnoludzkich poprzez upowszechnianie sztuki światowej i polskiej, zwłaszcza ośrodka krakowskiego, oraz poprzez działania muzealne obejmujące kolekcje i dzieła o wartości naukowej, historycznej i artystycznej, powstałe jako rezultat przekonań tych, których łączy poczucie przynależności lub uznanie dla kultury polskiej - bez względu na miejsce zamieszkania, narodowość czy wyznanie. Najważniejszym statutowym celem Muzeum jest upowszechnianie kultury i sztuki. Dążenie to Muzeum Narodowe w Krakowie realizuje organizując wystawy stałe oraz czasowe, w kraju i zagranicą, cieszące się tak dużym zainteresowaniem publiczności, że niejednokrotnie stają się wydarzeniami kulturalnymi w skali całego kraju.


Współpracując z różnymi towarzystwami, fundacjami, a przede wszystkim poszczególnymi artystami i naukowcami Muzeum organizuje liczne spotkania, wykłady, koncerty, happeningi. Dzięki dwóm nowym projektom – „Galeria Żywa” i „Przewodnik” – widz może w nowy i bardziej bezpośredni sposób obcować ze sztuką. Organizowane są także cykle edukacyjne (m.in. „Spotkania ze sztuką”, „Judaizm – poznać znaczy zrozumieć”, „Na tropach Europy”) oraz lekcje muzealne, warsztaty plastyczne, konkursy dla dzieci i młodzieży.


Wielką wagę przywiązuje się w Muzeum do działalności edytorskiej. Wśród wydawnictw muzealnych znajdują się: katalogi zbiorów, przewodniki po wystawach stałych, katalogi wystaw czasowych, przewodniki wystaw czasowych, monografie, prace naukowe, publikacje dla dzieci i młodzieży, foldery i inne.


Powierzone bezcenne dziedzictwo narodowe Muzeum nie tylko przechowuje, ale również opracowuje naukowo i konserwuje w dziesięciu własnych pracowniach konserwatorskich i w utworzonym w 2004 roku nowoczesnym Laboratorium Analiz i Nieniszczących Badań Obiektów Zabytkowych (LANBOZ).
Muzeum Narodowe w Krakowie posiada także doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych, wystawienniczych i badawczych, w tym również takich, które współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczenie w dziedzinie dialogu międzykulturowego


Muzeum Narodowe w Krakowie od lat realizuje projekty, które w różny sposób ukazują różnorodność kulturową i promują dialog międzykulturowy.

Poprzez wystawy artystów różnych narodowości, kultur i religii staramy się zaszczepić naszym widzą ciekawość świata i przedstawić jego złożoność. Tylko wciągu ostatnich lat odbyły się w Muzeum wystawy prezentujące sztukę kurdyjską, izraelską, tajwańską oraz cykl wystaw prezentujących japońskie obyczaje i święta w oparciu o obiekty z kolekcji Feliksa „Manggha” Jasieńskiego. Oprócz tego regularnie odbywają się w Muzeum wykłady przedstawiające różne zagadnienia dotyczące różnorodności kulturowej Europy i świata.

Wśród swych bogatych zbiorów Muzeum posiada obiekty będące zabytkiem różnych mniejszości etnicznych, jaki i religijnych. Pracownicy Muzeum prowadzą na ich podstawie badania i upowszechniają je w formie katalogów i publikacji.

Projekt Opracowanie i Publikacja Wydawnictw Popularyzujących Galerię Judaików - zobacz więcej
Adres

al. 3 Maja 1

30-062 Kraków, 
tel.               (12) 29 55 600       
fax. (12) 29 55 555
dyrekcja@muz-nar.krakow.pl
www.muzeum.krakow.pl  < powrót | Strona główna
Positive-Power