U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Instytucje partnerskie
Strona główna > Instytucje partnerskie
Fundacja Pogranicze
Fundacja Pogranicze
Główny obszar działalności


Fundacja Pogranicze powstała w maju 1990 roku. Działalność programowa Fundacji poświęcona jest propagowaniu etosu pogranicza i budowaniu mostów pomiędzy ludźmi różnych religii, narodowości i kultur. Celem działalności Fundacji Pogranicze jest badanie i wszechstronna promocja kultury pogranicza dawnej i obecnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej konfrontacji z kulturami innych narodów (wpis do rejestru fundacji).

Generalny cel działań podejmowanych przez Fundację Pogranicze to kształcenie nowej formacji obywateli społeczeństw Europy Środkowowschodniej, którzy z jednej strony odzyskują miejsce swego zamieszkania, swoją "małą ojczyznę", której są gospodarzami i z którą w pełni mogą się utożsamić, a z drugiej strony są twórcami społeczeństwa otwartego, szanującego inność, postrzegającego różnorodność jako wartość.

Potrzebne jest do tego budowanie etosu pogranicza, czyli życiowego praxis, które daje szansę autentycznej wspólnoty tam, gdzie spotykają się ze sobą różne narody, kultury i religie. W tym celu konieczna jest działalność animacyjna (inicjowanie aktywności obywatelskiej w różnych dziedzinach życia społecznego), edukacyjna (dotyczy dzieci i młodzieży), artystyczna (jak kulturę tradycyjną własnego regionu uczynić atrakcyjną dla młodego pokolenia), wydawnicza, dokumentacyjna i naukowa.


Doświadczenie w dziedzinie dialogu międzykulturowego


Siedzibą Fundacji są Sejny, małe miasteczko na pograniczu polsko-litewskim, w którym zachowały się materialne i duchowe ślady dziedzictwa przeszłości. Od początku swego istnienia część działań realizowanych przez Pogranicze ma charakter codziennej pracy skoncentrowanej na środowisku lokalnym. Są to działania angażujące całą społeczność.

 

Szczególną wagę mają projekty edukacyjne z dziećmi i młodzieżą odnoszące się do dziedzictwa kulturowego własnego miejsca, jego różnorodności narodowej i religijnej, pamięci i tradycji dobrego sąsiedztwa. Równie istotnym obszarem działalności są projekty o zasięgu międzynarodowym odnoszące się do działań prowadzonych w wielokulturowych regionach nie tylko Europy (na przykład Bałkany czy Kaukaz). Są one przenoszeniem doświadczeń i form praktykowania dialogu międzykulturowego wypracowanych przez "Pogranicze" w pracy edukacyjnej z młodym pokoleniem (Warsztat interkulturowy - Budowniczowie Mostów). W wyniku przez wiele lat prowadzonych działań w tym zakresie została stworzona sieć instytucji współpracujących ze sobą w dziedzinie edukacji opartej na twórczości artystycznej, otwartej na zaangażowane działania społeczne (program "Gra szklanycg paciorków").

 

Elementem dopełniającym są szkolenia liderów takich działań gotowych podejmować samodzielną pracę w środowiskach wielokulturowych (Szkoła Pogranicza). Uzupełnieniem działań w obszarze praktyki Pogranicza jest wypracowywanie nowej refleksji w dziedzinie dialogu międzykulturowego, który, o czym jesteśmy przekonani, jest jednym z najważniejszych wyzwań w dzisiejszej Europie. Stąd inicjowanie debat o współczesnym społeczeństwie wielokulturowym i o tym jak idee dialogu międzykulturowego realizować w praktyce (Europejska Akademia - Nowa Agora, Sarajewo 2006, Wrocław 2007).

Projekt Księga Wielkiego Księstwa Litewskiego - ku europejskim tradycjom wspólnotowości
- zobacz więcej


Adres

Piłsudskiego 37

16-500 Sejny (adres siedziby)
Kościuszki 71, 16-400 Suwałki (adres korespondencyjny)
tel/fax: 087 565 03 69
teatr@pogranicze.sejny.pl
www.pogranicze.sejny.pl  

< powrót | Strona główna
Positive-Power