U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego
Strona główna > Obchody Roku w Polsce
Obchody Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Polsce

 

Narodowe Centrum Kultury, jako instytucja koordynująca obchody Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Polsce zaplanowało realizację różnorodnych inicjatyw zmierzających do propagowania dialogu międzykulturowego.

Zasady realizacji obchodów Roku w Polsce przedstawia w sposób ogólny dokument pt. Strategia Polski dla Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego (pobierz dokument). W dokumencie tym określono także cele i priorytety narodowe dla Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego, za które uznano:

  • ukazanie społeczeństwu polskiemu różnych kontekstów i rozumienia wielokulturowości w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem polskiej tradycji i doświadczeń historycznych, współtworzących dziedzictwo kulturowe kontynentu
  • ukazanie chrześcijańskich korzeni Europy oraz tradycji Polski wielowyznaniowej
  • ukazanie lokalnych kontekstów wielokulturowości, sprzyjającej lepszemu wzajemnemu zrozumieniu mieszkańców i ich przyszłemu współdziałaniu.

Dodatkowo strategia kładzie szczególny nacisk na:

  • działania ukazujące znaczenie zaangażowania w dialog międzykulturowy w życiu codziennym oraz podkreślanie wkładu różnych kultur i przejawów różnorodności kulturowej w dziedzictwo i sposób życia w państwach członkowskich
  • działania sprzyjające budowie płaszczyzny dialogu i współpracy z sąsiadami Polski, a zwłaszcza z Ukrainą i Białorusią, pogłębieniu dialogu z mniejszością ukraińską i białoruską w Polsce oraz wspieraniu ruchów demokratycznych w krajach będących obecnie bezpośrednimi sąsiadami Unii Europejskiej
  • działania realizujące ideę formalnej i nieformalnej edukacji międzykulturowej, skierowanej zarówno do dzieci i młodzieży, jak i do dorosłych.

W pierwszej kolejności na podstawie krajowego naboru wniosków dokonano wyboru 13 projektów realizujących w najwyższym stopniu cele i założenia Europejskiego Roku Dialogu. Wybrane projekty składają się na obchody Roku w Polsce, zaś instytucje je realizujące są partnerami Narodowego Centrum Kultury w przeprowadzeniu obchodów Roku. Wybrano projekty, które skupiają się na:

  • Edukacji społeczeństwa na temat kultury i tradycji narodów tworzących wspólną społeczność oraz ukazanie lokalnych kontekstów wielokulturowości: Polacy, Czesi, Żydzi, Niemcy, Białorusini, Ukraińcy
  • Przedstawieniu współistnienia religii chrześcijańskiej zakorzenionej w Europie z tradycjami innych religii i postaw światopoglądowych (chrześcijaństwo, prawosławie, protestantyzm, judaizm, islam)

W 2008 r. w ramach obchodów Roku podejmowane będą: konferencje, szkolenia, warsztaty, debaty, badania, wystawy, panele dyskusyjne, festiwale, publikacje, zobacz więcej.

 

Kalendarium obchodów Roku Dialogu w Polsce - do pobraniaIstotną rolę w przyczynieniu się do promocji dialogu odgrywa dwujęzyczna strona internetowa Roku, której podstawową funkcją jest prezentowanie polskich projektów z zakresu dialogu międzykulturowego, rozpowszechnianie informacji o obchodach Roku oraz integrowanie środowisk pracujących na rzecz dialogu.

 

Zapraszamy do katalogu dobrych praktyk - najlepszych projektów z zakresu dialogu realizowanych przez polskie instytucje i organizacje.

 

Aby sprawdzić, czy w Państwa miejscowości lub regionie odbywają się wydarzenia związane z dialogiem międzykulturowym wystarczy przejść do mapy wydarzeń.

 

Zapraszamy także do zapoznania się z listą instytucji współorganizujących obchody Roku.

 

< powrót | Strona główna
Positive-Power