U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego
Strona główna > Obchody Roku w Europie
Obchody Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Europie

 

Głównym celem wydarzeń realizowanych w ramach obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego ma być propagowanie dialogu pomiędzy przedstawicielami różnych krajów, kultur i wyznań religijnych. Szczególny nacisk położono na asymilację mniejszości narodowych i etnicznych. Obchody Roku mają podkreślać znaczenie wkładu różnorodnych kultur we wspólne dziedzictwo europejskie i uświadamiać - zwłaszcza ludziom młodym - znaczenie rozwijania społeczeństwa europejskiego, otwartego na różnorodność kulturową. Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego jest inicjatywą, dzięki której każdy kraj członkowski może uzyskać środki potrzebne na sfinansowanie wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i społecznych, przyczyniających się do propagowania idei dialogu międzykulturowego.

Instytucje odpowiedzialne

 
Obchody Roku w Europie realizowane są przez:

  • Dyrekcję Generalna ds. Edukacji i Kultury
  • Instytucje, których projekty o zasięgu międzynarodowym zostały wyłonione w otwartym naborze wniosków, zobacz więcej
  • Instytucje koordynujące obchody w poszczególnych krajach Unii Europejskiej oraz ich partnerów (wyłonionych w krajowych naborach wniosków), zobacz więcej.

Wszystkie wydarzenia realizowane przez wskazane instytucje posiadają wymiar europejski, docierają do szerokiego grona odbiorców oraz odznaczają się walorami edukacyjnymi, trwałością, wielosektorowym charakterem i innowacyjnością.

Narodowe Strategie

 
W obchodach Roku uczestniczą kraje członkowskie Unii Europejskiej. Instytucje koordynujące w każdym kraju zobowiązane są do przedstawienia KE dokumentu zwanego Narodową Strategią, opisującego sytuację społeczno-kulturową swojego kraju. W tym dokumencie poszczególne państwa nakreślają cele, które pragną osiągnąć poprzez realizację obchodów Roku Dialogu, zobacz strategie poszczególnych krajów członkowskich.

Odbiorcy i uczestnicy wydarzeń Roku

 

Wydarzenia realizujące obchody Roku Dialogu docierać mają do wszystkich grup społecznych, jednak w szczególności ich odbiorcami będą ludzie młodzi oraz osoby przynależące do wykluczonych lub mniej uprzywilejowanych grup społecznych. Proponowane projekty w dużym stopniu wykorzystują również nowe media (internetowe fora dyskusyjne, gry online), zapewniając sobie tym samym szerokie grono odbiorców wirtualnych.

Działania edukacyjne


Istotnym aspektem realizacji obchodów Roku Dialogu jest szerokie zastosowanie formalnych i nieformalnych działań edukacyjnych w zaplanowanych projektach. Powinny być one oparte o dobre praktyki w zakresie promocji dialogu międzykulturowego i prowadzić do wypracowania kolejnych, które będą jednocześnie stanowić dowód trwałości efektów projektu. Zwrócono też uwagę na potrzebę uwzględnienia w realizowanych projektach wielosektorowego charakteru działań tak, aby mogli brać w nich udział przedstawiciele różnych dziedzin (sektora kultury, gospodarczego, społecznego).

 

Więcej informacji nt. obchodów Roku w Europie można uzyskać na europejskiej stronie poświęconej obchodom Roku lub stronie Komisji Europejskiej.

< powrót | Strona główna
Positive-Power