U�ywamy plik�w cookies, by u�atwi� korzystanie z naszych serwis�w.
Je�li nie chcesz, by pliki cookies by�y zapisywane na Twoim dysku zmie� ustawienia swojej przegl�darki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptowa� nasz� polityk�.

[ Zamknij ]
Eurpoejski Rok Dialogu Międzykulturowego Dodaj do ulubionych Poleć znajomemu Polski English Narodowe Centrum Kultury PRASA DO POBRANIA FAQ KONTAKT ARCHIWUM
Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego
Strona główna > Europejski Rok Dialogu Międzykulturowego
Europejski kontekst dialogu

 

Celem ERDM 2008 jest promowanie dialogu międzykulturowego jako narzędzia pomocnego w przyswajaniu wiedzy i zdolności, dzięki którym wszyscy Europejczycy i obywatele Unii Europejskiej będą mogli sprostać wymaganiom, jakie stawia funkcjonowanie w coraz bardziej otwartym i złożonym społeczeństwie. Zadaniem Roku jest także zwiększanie świadomości tego, jak istotne jest kształtowanie aktywnych, otwartych na świat, pełnych szacunku dla zróżnicowania kulturowego i opartych na wspólnych wartościach UE postaw obywatelskich.

 

Globalizacja, zintegrowany rynek i zasada swobodnego przepływu osób, usług, towarów i kapitału, leżąca u podstaw Unii Europejskiej, a także stale rosnąca mobilność ludzi na całym świecie nie pozostają bez wpływu na strukturę demograficzną w Europie. Rozszerzenie Unii o nowe kraje członkowskie w 2004 r. umożliwiło migrację w obrębie Wspólnoty. Zjawisko potwierdzające tę tendencję można zaobserwować także wśród Polaków, którzy w ostatnich latach dynamicznie podbijają europejskie rynki pracy.

Odpowiadając na wyzwania współczesności, Unia Europejska podejmuje działania na rzecz zapewnienia zgodnego współistnienia oraz porozumienia pomiędzy obywatelami reprezentującymi różne narodowości, wychowanymi w różnych kulturach, wyznającymi różne religie i praktykującymi odmienne obyczaje. Jedną z kluczowych wartości zakładanych w procesie integracji Wspólnoty jest dialog międzykulturowy. Działania UE zmierzają do umożliwienia uczestnictwa w dialogu oraz zapewnienia możliwości rozwoju w zróżnicowanym, solidarnym i dynamicznym społeczeństwie wszystkim mieszkańcom Wspólnoty, jak również do promowania idei dialogu międzykulturowego na całym świecie.

 

Dialog międzykulturowy

 

Działania w zakresie szerzenia dialogu w Europie znajdują swoje uzasadnienie w doświadczeniach historycznych każdego kraju oraz jego współczesnej sytuacji geopolitycznej. Tak rozumiane, zdecentralizowane podejście do zagadnienia dialogu powinno prowadzić jednak do wspólnego celu, którym jest zbudowanie świadomego europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, opartego na zasadzie współpracy, tolerancji i wzajemnego poszanowania praw, bez względu na różnice kulturowe, religijne czy etniczne. W kontekście ogólnoświatowym to właśnie dojrzałe społeczeństwo i znaczący potencjał intelektualny mieszkańców mają stać się jednym z najcenniejszych zasobów Starego Kontynentu.

 

Dialog międzykulturowy jest elementem wielu programów i inicjatyw Unii Europejskiej. Decyzją Komisji Europejskiej i Rady z dn. 18 grudnia 2006 r. Komisja Europejska postanowiła podjąć bardziej systemowe i zcentralizowane działania na rzecz dialogu, w które byłyby zaangażowane nie tylko instytucje publiczne, ale obywatele Europy. Działania na rzecz dialogu będą obejmować:

  • Zebranie, promocję i wymianę najlepszych praktyk w zakresie dialogu
  • Wprowadzenie dialogu międzykulturowego do celów programów wspólnotowych (w szczególności do programów Wspólnoty koncentrujacych się na kwestiach kultury, edukacji, skierowanych do młodzieży, służących budowaniu postaw obywatelskich)
  • Ustanowienie roku 2008 Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego, w ramach którego wsparcie otrzymają inicjatywy zwi na promocję, refleksję i realizację idei dialogu.

Więcej informacji o inicjatywie Komisji Europejskiej zobaczyć uzyskać można na europejskiej stronie poświęconej obchodom Roku.

< powrót | Strona główna
Positive-Power