Telefon ip a marka

Telefon ip a marka

Telefon ip! Postawmy na dobrą markę


Okazuje się, że pierwsza marka powstała już w czasach antycznych, po społecznym podziale pracy i rozpowszechnieniu terytorialnych rynków zbytu. To właśnie wtedy, więzi producenta i nabywcy zostały po raz pierwszy rozerwane, a produkty wysyłane w coraz to dalsze terytoria stawały się anonimowe. Utrata bezpośrednich kontaktów w relacji producenta z konsumentem, skutkowała brakiem gwarancji jakości wyrobu i brakiem zaufania do produktu. Ta właśnie sytuacja wymusiła powstanie symbolu-ikony, która gwarantowała pochodzenie produktu od konkretnego producenta, a zatem jego jakość. Sam termin marka pochodzi od holenderskiego zwrotu brandmerk, który dosłownie oznacza: wyparzony znak. Miejmy o tym świadomość decydując się na telefon ip https://www.axium.pl/oferta/telefon-ip-telefon-konferencyjny/ . Symbol ten używano celem identyfikacji kryminalistów, niewolników, bydła, a także drewnianych skrzynek zawierających towary handlowe. Także, początkowo markowanie wywoływało skojarzenia negatywne (wstyd, napiętnowanie) ale później i pozytywne (własność). Przez wiele lat funkcjonalność marki sprowadzała się tylko i wyłącznie do odróżniania produktu i identyfikacji źródła jego pochodzenia.


Decydując się na telefon ip nie należy zapominać, że marka to przeczucie osoby o produkcie, usłudze czy firmie. Seth Godin definiuje markę jako Mortiz definiuje markę jako postrzeganie produktu. Postrzeganie, które producent chce aby konsument miał na podstawie tego co usłyszy, zobaczy, poczuje, posmakuje i zaobserwuje u ludzi wokół siebie. Jacek Kall słowo marka definiuje chyba najszerzej i najgłębiej: marka to kombinacja produktu fizycznego, nazwy, opakowania, reklamy oraz towarzyszących im działań z zakresu dystrybucji i ceny, kombinacja, która odróżniając ofertę danej firmy od ofert konkurencyjnych, dostarcza konsumentowi wyróżniających korzyści funkcjonalnych i/lub symbolicznych, dzięki czemu tworzy lojalne grono nabywców i umożliwia osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku. Ujarzmienie potencjału marki i zamknięcie jej w jedną konkretną definicję nie jest łatwe. Zatem czy nie warto jest postawić na telefon ip? Z biegiem czasu, do definicji marki dodawano też element kulturowy i emocjonalny - coś co wykracza poza produkt lub usługę. Wątek ten poruszany jest przez wielu badaczy, którzy piszą, że znaczenie towarów konsumenckich, wykracza poza ich użytkowy charakter i wartość handlową. Polega ono na zdolności przenoszenia i komunikowania znaczenia kulturowego. Definiując markę tak: marka tworzy zestaw emocjonalnych skojarzeń, na podstawie których firma dostarczająca towary tworzy trwałą relację wymiany z bazą swoich klientów. Jedna z najkrótszych definicji marki podkreślająca wagę emocji mówi iż: marka to suma wszystkich odczuwalnych funkcjonalnych i emocjonalnych aspektów produktu lub usługi,, jeżeli chodzi o telefon ip.


Badacz metod jakościowych Roddy Glen, określa markę jako produkt lub usługę o symbolicznym znaczeniu wykraczającym poza funkcjonalną wartość, za którą konsumenci są gotowi zapłacić wyższą cenę. Najbardziej dosadnie markę zdefiniował Paul Stobart z firmy Interbrand: marka to produkt chroniony znakiem firmowym, który – dzięki odpowiedniemu zarządzaniu i umiejętnej promocji – pojawia się w świadomości konsumentów i obejmuje zbiór konkretnych wartości, zarówno materialnych, jak i niematerialnych - w aspekcie telefon ip.


Marka rodzi się, gdy zaczyna istnieć w umysłach konsumentów. Ta definicja dotyka wiele kluczowych aspektów, na przykład znak firmowy – bez niego nie ma marki. Każda marka ma znak firmowy. Drugi aspekt to wartości – produkt markowy odróżnia się od nie-markowego tym, że gdy konsument widzi produkt markowy, wywoływane są w jego świadomości wartości i emocje, podczas gdy produkt nie-markowy ich nie wywołuje. Mocna marka posiada esencję, jądro lub duszę. Na przykład esencją marki Levi’s jest wolność, niezależność i przygoda, Lego – edukowanie i bawienie dzieci, zaś Disney’a - magiczna, rodzinna rozrywka. Właściciel marki powinien przyjąć język spójnego komunikowania wartości konsumentowi, język który będzie jasno i klarownie wyrażać wartości marki. Warto jest zatem zdecydować się na telefon ip. Biorąc powyższe definicje marki, można powiedzieć, że marka jest czymś więcej niż nazwą produktów lub usług - jest ona odpowiednikiem DNA firmy. Podsumowując, marka: jest przede wszystkim, synonimem jakości, trwałości i gwarancji produktu, marka to obietnica zabezpieczenia interesów klienta, marka to znak towarowy, marka to podstawowy wyróżnik firmy na rynku, marka to idea, marka to wyobrażenie na temat danej firmy, konkretnego produktu w świadomości odbiorcy, potencjalnego klienta, marka jest wartością, marka jest sposobem komunikowania się, marka to zespół wartości łatwo rozpoznawalnych, wywołujących trwałe pozytywne skojarzenia i silne reakcje, marka stanowi kluczowy element produktu oraz marka ma istotny wpływ na atrakcyjność oferty.


Przyjrzyjmy się teraz na elementy składowe marki. W literaturze przedmiotu rozróżniamy cztery poziomy marki, jeżeli chodzi o telefon ip. Pierwszym z nich jest poziom rodzajowy, czyli poziom podstawowej korzyści funkcjonalnej, tzw. jądro produktu. Podstawowa korzyść szamponu to czyste, umyte włosy. Podstawowa korzyść ekspresu do kawy, to kawa. Podstawowa korzyść samochodu to transport. 

Drugim poziomem marki to poziom oczekiwany, czyli takie cechy użytkowe produktu, które rynek oczekuje, na przykład atrakcyjny design, skuteczność w funkcjonowaniu, szybkość działania, wymiary produktu, wydajność, dostępność, cena (na przykład udowodniono, iż konsumenci wymagają aby opakowania do proszków do prania były ciężkie i miały dużą gramaturę, i gdy te warunki są spełnione, proszek wtedy staje się wartościowy. Gdyby proszek o równie mocnych aspektach funkcjonalnych był w małej saszetce i mało ważył, konsumenci uznawali by ten proszek za mało wartościowy i nie dokonywaliby zakupu). Trzecim poziomem marki jest poziom poszerzony, którego celem jest zaspokojenie poszerzonych potrzeb funkcjonalnych, a także emocjonalnych człowieka. Tu produkt zaspokaja pewne potrzeby dodatkowe, ponad-oczekiwane wartości produktu. W obszarze tego poziomu zaliczamy np. gwarancję, dodatki, finansowanie, doradztwo, dostawa, merytorycznie dobre doradztwo podczas zakupu, usługa po-sprzedażowa, jeżeli chodzi o telefon ip. Czwartym poziomem marki jest poziom potencjalny, do którego zalicza się takie atrybuty jak: atmosfera sklepu, miła obsługa, wizerunek producenta, reputacja organizacji, wartości nienamacalne, postrzegana wartość, jakość, rekomendacje innych Klientów na temat produktu. 


Produkt szybko się starzeje, marka jest ponadczasowa. Firmy które potraktowały budowanie marki poważnie - firmy takie jak Nike - cieszą się dziś ogromnym sukcesem. Według magazynu Forbes Nike jest najwartościowszą marką sportową na świecie, bo wartą $19,000,000,000 – czyli 19 miliardów dolarów amerykańskich, z rocznym dochodem na poziomie 24.1 miliardów dolarów amerykańskich. 

Co spowodowało, iż Nike jest Nr 1 marką w branży odzieży sportowej? Ph. Kotler twierdzi iż dobry marketing to po prostu stałe dostarczanie konsumentom rzeczywistej wartości, i w przypadku Nike jak najbardziej miało to miejsce: Nike w inteligentny i przemyślany sposób stale dostarczała wartość klientowi: począwszy od najwyższej jakości obuwia sportowego i akcesoriów, skończywszy na działaniach społecznych takich jak kampania „If You Let Me Play”, której celem było rozszerzanie świadomości społeczeństwa, na temat roli sportu w profilaktyce zdrowotnej. Tą kampanią Nike zdobyła nie tylko umysły konsumentów, ale i ich serca. Właśnie tak szeroko i holistycznie zakrojona strategia budowania marki Nike, spowodowała, iż większość ludzi na świecie nie tylko widziało „ptaszka” Nike, ale także darzy go pewnego rodzaju szacunkiem za wkład w rozszerzanie świadomości ludzkiej (polepszanie świata). Nike dzięki takiej strategii budowania marki, dosłownie zawładnęła światem sportowym. Wtedy pomocny jest telefon ip.


Nie sposób zliczyć wszystkie ptaszki Nike, obserwując na przykład rozgrywki tenisowe, mecz koszykówki czy zawody lekkoatletyczne w telewizji. Ptaszek ten jest tak dobrze znany, że produkty Nike, nie są już nawet podpisywane słowem „Nike” – sam „ptaszek” wystarczy – konsumenci wiedzą o jaką firmę chodzi. Pytanie: jaką cenę firma Nike musiała zapłacić aby stać się marką wartą 19 mld $ po 51 latach działalności (Nike powstała w 1964r.) i generującą ponad 24 miliardy dolarów rocznie? Jaką sumę kosztów na promocję, firma ta musiała ponieść przez 51 lat, aby wprowadzić markę, która stała się ikoną sportu? Czy tak spektakularny sukces, jest osiągalny dla firm wprowadzających swoją markę przez model przedsiębiorstwa MLM? W tej pracy będę starać się udowodnić hipotezę, że tak. Tak czy inaczej, jedno jest pewne: siła marki w marketingu jest niepodważalna. Firmy, które zbudowały swoją markę na rynku, osiągają długofalowy sukces. Wskazuje na to wiele ślepych testów, które udowadniają ogromną siłę wywierania wpływu marki na wybory konsumenckie wobec danych produktów.