Przeniesienie numeru a Lean Manufacturing

Przeniesienie numeru a Lean Manufacturing

Przeniesienie numeru to również zderzenie z Lean Manufacturing


Koncepcja Lean Manufacturing jest filozofią zarządzania, polegającą na nieustannym eliminowaniu marnotrawstwa – czasu, materiału, siły roboczej, energii (Muda w języku japońskim), rozumianego jako wszelkie czynności, procesy czy inwestycje nie dodające wartości do produktu z punktu widzenia klienta. Obniżanie kosztów produkcji jest celem każdego przedsiębiorstwa, dlatego Lean Manufacturing chętnie zaczynają stosować firmy z powodzeniem eliminując czynności nie dodające wartości produktowi.W tego typu sytuacjach niektóre firmy decydują się na przeniesienie numeru http://www.spikon.pl/przeniesienie-numeru/.


Koncepcja Lean w skrócie definiowana jest jako eliminacja czynności, które wykonywane są przy tworzeniu produktu lub usługi, a które nie dodają wartości temu produktowi lub usłudze. Zarządzanie przedsiębiorstwem według tej koncepcji jest powolnym i ciągłym procesem racjonalizacji całej organizacji oraz jej relacji z otoczeniem. Koncepcja Lean związana jest z działaniami podejmowanymi wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa, umożliwiającymi „wyszczuplenie” organizacji, tj. osiągnięcie stanu możliwie największej zgodności pomiędzy potrzebami klienta a możliwościami przedsiębiorstwa decydującego się na przeniesienie numeru. Termin szczupła produkcja wynika z faktu zużywania mniejszej ilości wszelkich czynników w procesie wytwarzania, niż ma to miejsce w przypadku konwencjonalnej produkcji masowej. Przykładem oszczędności jest zmniejszenie o połowę wysiłku pracy ludzkiej, przestrzeni produkcyjnej, środków zainwestowanych w oprzyrządowanie oraz narzędzia, czy też połowę czasu pracy inżynierów projektujących nowy wyrób, który wdrażany jest w o połowę krótszym czasie.


Ponadto wymaga ona utrzymywania o połowę mniejszych zapasów, a w rezultacie prowadzi do zmniejszenia o połowę liczby defektów oraz pozwala na zwiększenie asortymentu produkowanych wyrobów. Początkowo wydaje się, że transformacja organizacji zgodnie z Lean Manufacturing wymaga radykalnych zmian. Jednak z właściwie przygotowanym planem wdrożenia zmiana przychodzi szybko, a zwrot kosztów jest niemal natychmiastowy. Zmiana nie musi być bolesnym doświadczeniem ponieważ firmy uczą się jak być elastycznymi i reagować na szybko zmieniający 

się rynek krajowy czy zagraniczny. Wbrew powszechnemu mniemaniu, wdrażanie Lean Manufacturing nie oznacza redukcji w zatrudnieniu, ale jest nieustannym zwiększaniem wydajności pracy, zmniejszaniem produkcji złych wyrobów, aby umożliwić przedsiębiorstwu konkurowanie z sukcesem na rynku i ciągły rozwój firmy ukierunkowany na przeniesienie numeru. Koncepcja Lean Manufacturing ma zastosowanie we wszystkich działach przedsiębiorstwa, także nie związanych bezpośrednio z produkcją np. sprzedaż, księgowość, dział techniczny itp. Wszędzie tam gdzie zachodzi proces można i trzeba wdrożyć Lean Manufacturing. Często zresztą sukces szczuplej produkcji w obszarach administracyjnych ma krytyczne znaczenie dla powodzenia Lean Manufacturing w całym przedsiębiorstwie. W działaniach Lean Manufacturing uczestniczą wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa, zaczynając od Prezesa Zarządu a kończąc na operatorach maszyn. Przy pomocy trenerów -specjalistów tworzone są zespoły, które sukcesywnie, krok po kroku analizują istniejące marnotrawstwo, planują ich redukcję i wdrażają zaplanowane działania.

Zdaniem wielu fachowców warto est wtedy zdecydować się na przeniesienie numeru.


Brak publikacji na temat Lean Manufacturing w języku polskim oraz praktycznie nieobecność tej tematyki w programach studiów polskich uczelni sprawiła, że polskie przedsiębiorstwa nie miały żadnych informacji na temat wytwarzania zorientowanego na eliminację wszelkiego rodzaju marnotrawstwa i na skracanie produkcyjnego czasu realizacji, podczas gdy literatura fachowa z zakresu szczupłego wytwarzania, sprzedawała się w setkach tysięcy egzemplarzy na całym świecie powodując, że coraz więcej firm wchodziło na drogę restrukturyzacji zgodnej z Lean Manufacturing, jeżeli chodzi o przeniesienie numeru. Do pionierów wdrażania Lean w Polsce jeszcze pod koniec ubiegłego wieku z pewnością należały również zakłady reprezentujące inne branże na przykład Pratt & Whitney w Kaliszu (branża lotnicza), czy też Sauer Danfoss we Wrocławiu (producent hydrauliki siłowej). W kilku ostatnich latach bardzo dynamicznie rosło zainteresowanie Lean w branży meblarskiej. Z pewnością jednym z istotnych czynników jest strategia firmy IKEA, która od 2 lat co najmniej popularyzuje Lean wśród swoich dostawców. Warto odnotować też ostatnio pojawiające się zainteresowanie Lean w przemyśle ciężkim, branży opakowań czy budowlanej.